НСОРБ и Асоциация „Пътна безопасност“ в помощ на общините за осигуряване на безопасност по пътищата на безопасност по пътищата

29.11.2019

446

НСОРБ изпрати до всички общини препоръки, разработени от експертите на Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“, свързани със сигнализацията на пътищата с пътни знаци и маркировка.

В поредица от форуми, организирани от Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“, са констатирани както добри постижения, така и недостатъци при практическото прилагане на нормативната уредба, уреждаща мерките за безопасност по пътищата.

В участъци от републикански и от общински пътища, сигнализацията със знаци и маркировка не съответстват на нормативните изисквания, обхванати от Наредба № 18 на МРРБ, МВР и МТИТС за сигнализацията на пътищата от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, така и Наредба № 2 на МРРБ, МВР и МТИТС от 2001 г. за сигнализация с пътна маркировка.

За улеснение на собствениците на пътища специалистите от Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“ са подготвили обобщени препоръки, които биха могли да бъдат подложени на обсъждане в общинските комисии по пътна безопасност и следва да бъдат отчитани при подготовката на техническите задания за обществени поръчки. Препоръките се отнасят до характеристиките на пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които трябва да  бъдат отразявани в инвестиционните проекти и специфични изисквания за пътната маркировка.

 

Документи

ДатаФайл
29.11.2019 Писмо от НСОРБ
29.11.2019 Приложения