НСОРБ алармира за лавинообразното увеличаване на сигналите по нередности и финансовите корекции

15.05.2018

1076

На 15 май, председателят и заместник-председателите на Управителния съвет на НСОРБ информираха заместник-министър председателя Томислав Дончев за проблеми констатирани от общините при изпълнението на проектите им съфинансирани от Програмите по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Пълният текст на писмото адресирано и до министъра на финансите и директора на Одитния орган ТУК.

Политическото ръководство на НСОРБ изразява сериозната тревога и безпокойството на общините от лавинообразното увеличаване на броя на регистрираните сигнали по нередности и наложените финансови корекции.

Данните на НСОРБ от проведено проучване сред общините, приложено към писмото до вицепремиера, показват че:

-Сигналите по нередности са от всякакво естество, включително недобросъвестни, депозирани от неудовлетворени потенциални изпълнители на обществени поръчки, които са участвали или участват в процедурите по възлагане, от бдителни граждани и неправителствения сектор;

-Общият размер на наложените на общините финансови корекции, с еднотипни констатации, в множество случаи „с превантивна цел по одитната методология” и с мотиви „за да не се стигне до спиране на плащания, сходно на предходния програмен период” лавинообразно се увеличава;

-Общините са наказани с финансови корекции най-често за интервенции в държавна и частна инфраструктура, целяща подобряване на плачевното състояние на сгради, в които се помещават структури на държавната администрация (полиция, пожарна и др.) или за интервенции в многофамилни жилищни сгради.

В заключение, ръководството на НСОРБ изразява готовност за съвместно предприемане на дейности и мерки, за търсене на навременно и устойчиво решение на проблемите с финансовите корекции, приложими за всички програми за изход от ситуацията, включително за плоски корекции по програмите за системни нарушения.

 

НСОРБ благодари на ръководствата и експертите от десетките общини и райони на общини, които се включиха в проучването и чиято подкрепа и препоръки позволиха да се анализира ситуацията със сигналите по нередности и наложените финансови корекции и да се предложат корективни действия.