Нова оперативна програма за следващия програмен период

16.07.2020

517

На 15 юли, Министерският съвет реши за следващия програмен период 2021-2027 г., страната ни да има още една оперативна програма. Ревизирането на възприетия през месец април миналата година подход, съгласно който страната ни следваше да има 16 програмни документа (оперативни, национални и програми за европейско териториално сътрудничество, Стратегически план за земеделието и селските райони и Програма за морско дело), се мотивира с кризата причинена от Covid-19. В този контекст основната цел на новата програма ще е подпомогне развитието на среда и капацитет за иновативен и умен икономически преход и увеличаване на способността на икономиката да реагира при кризи.

Новата програма ще е за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Бюджетът й е 883 млн. евро (евродял) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). От тях 864 млн. евро ще са по първата политическа цел на ЕС за следващия програмен период- по-интелигентната Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход. 19 млн. евро ще се заделят за техническата й помощ.

За да се обезпечи бюджет за новата програма се намаляват средствата от ЕФРР по 3 от досегашните програми- за иновации и конкурентоспособност, за наука и образование и за електронно управление и техническа помощ. От Програмата за иновации и конкурентоспособност се отчисляват 308 млн. евро, като бюджетът й ще е 1 320 млн. евро при предходен от 1 628 млн. евро. Променя се и името й, като тя става само Програма за конкурентоспособност. От Програмата за наука и образование, която става само за образование, към новия стратегически документ се прехвърля целия досегашен принос на ЕФРР- 311 млн. евро. Тя ще е и еднофондова, т.е. съфинансирана само от ЕСФ. Близо 70% от средствата по Програмата за електронно управление и техническа помощ- 264 млн. евро, отиват също към новата Програма. Досегашната програмата остава с бюджет от 103 млн. евро само за техническа помощ.

За изготвянето на новата програма, Министерският съвет тепърва ще сформира работна група, която да формулира приоритетите и дейностите й. Очакванията са голямата част от дейностите и мерките й за подкрепа да са от вече заложените в 3-те програми, чиито ресурс се намалява. Предстои и формирането на Управляващ орган за менажирането на новата програмата.

Настоящите работни варианти на оперативните програми и Споразумението за партньорство, които бяха изпратени на ЕК за неформално съгласуване през месец март, ще се преработват заради новата програма. Плановете са до средата на октомври, ревизираните им варианти да бъдат повторно предоставени на Комисията.

Дали взетото 6 месеца преди началото на следващия програмен период решение е удачно, ще покаже само времето. Досегашната ни практика е, че на нов Управляващ орган са му необходими, около 5 години за да започне ефективно да функционира.