Нова безплатна услуга за автоматизирано предоставяне на данни от Имотен регистър

25.11.2019

501

Агенцията по вписванията реализира нова безплатна услуга за автоматизирано предоставяне на данни от Имотен регистър, чрез която ще се подава информация от системата към различни заинтересовани страни, в това число и на общинските звена по местни данъци и такси.

Можете да се запознаете с услугата, както и да се снабдите с необходимите Ви документи за регистрация на следния интернет адрес: https://www.registryagency.bg/bg/registri/imoten-registar/avtomatiziran-dostp-do-bazata-danni-na-imoten-registr-za-sluzheb/

Примерни практически стъпки при регистрация за автоматизирано предоставяне на данни от Имотен регистър можете да намерите в Приложение 1 под новината, в секция "Документи".

НСОРБ вече изпрати информация до общините на 15.11.2019 г. Писмото можете да видите ТУК.