Незабавна реакция по предложението на НСОРБ за промяна на ЗДДС

26.07.2018

662

На 23 юли УС на НСОРБ предложи (виж тук) на заместник министър-председателя и министрите на финансите и на околната среда и водите иницииране на законодателни промени за ускорено възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) за проекти на общините по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ (ОПОС).


Последва незабавна реакция по предложението ни за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).


На 25 юли на заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, изпълнителният директор на НСОРБ аргументирано представи и защити пред народните представители предложението ни. Единодушно всички народни представители членове на Комисията го одобриха. С това, чрез изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, ще се допълни чл.92 ал.3 т.3 на ЗДДС. По този начин общините бенефициенти по проекти за отпадъци ще могат да се възползват от ускореното възстановяване на ДДС. След като Народното събрание удължи заседанието, измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове бяха одобрени в пленарна зала. Допълнението в ЗДДС ще влезе в сила след обнародването на промените в Закона за акцизите и данъчните складове.


НСОРБ изказва благодарност на вносителя на предложението ни и на народните представители от Комисията по бюджет и финанси за подкрепата им.