НДЕФ: Указания по текущите покани за набиране на проекти

17.03.2020

426

Националният доверителен екофонд уведомява, че от 16 март 2020 г. спира ВРЕМЕННО набирането на проекти по обявените покани за прием на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата и Програма „Микропроекти за климата“ (ПМПК) до отмяна на извънредното положение https://ecofund-bg.org/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE,

НДЕФ ще удължи срока за кандидатстване, с времето оставащо до края на съответния прием, след отмяна на извънредното положение, като своевременно ще бъде публикувана информация за потенциалните кандидати.