Насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19

27.08.2020

478

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.

Документът включва комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

Насоките можете да изтеглите от прикачения файл.