Народните представители от ГЕРБ с конкретни стъпки в подкрепа на българските общини

05.05.2020

282

С видеразговор със заместник-председателите на Парламентарната група на ПП ГЕРБ в 44-ото Народно събрание Александър Ненков и Красимир Ципов и депутата Станислав Иванов започна днес поредицата от срещи на ръководството на НСОРБ с народни представители.

„Задачите, с които са ангажирани общините в прилагането на противоепидемичните мерки и контрола по спазването им, значително надхвърлят планираните в общинските бюджети средства, а резервите на много места са на изчерпване“ – сподели с народните представители заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Димитровград Иво Димов. Той изрази притеснението на всички свои колеги относно спада в местните приходи на общините и опасенията от ефекта на различни спекулации по темата с освобождаване от местни данъци и такси на определени групи фирми.

Повод да бъдат потърсени депутати от различните парламентарни групи са опасенията на Сдружението на общините от внасяне на предложения за осигуряване на компенсации за определени икономически оператори чрез  освобождаване от местни данъци и такси. Подобен подход би натоварил общините със значителна част от негативните последици от кризата.

Заместник-председателите и членове на Управителния съвет на НСОРБ запознаха депутатите съ тревожната тенденция за спад в събираемостта на местните данъци, която отбелязват първите месеци на годината. До този момент, по данни от общините, поради отлагането и фактически спрелия процес на сделките с тези имущества, постъпленията от собствени приходи на общините значително намаляват, спрямо същия период на предходни години. Спадът на собствените приходи, спрямо темповете от предходни години е значителен (големите общини – с над 75%, областни центрове – 40 - 65% спад, а за средните и малките общини – той е 20 - 45%). С 1,5 млн. лв са постъпили в хазната на община Димитровград, като само затварянето на традиционния за региона пазар носи загуби до момента от половин милион лева. За община Кърджали до момента събраните средства от данъци са с 4,7 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2019 г., сподели кметът Хасан Азис. Едва ли някой би се ангажирал с конкретна прогноза за възстановяване на нормалния ритъм на живот и кметовете на общини са обезпокоени, че констатираните спадове могат да се окажат тревожна тенденция.

На този фон местните власти продължават да изпълняват в пълен обем своите основни ангажименти и стриктно да прилагат въвежданите противоепидемични мерки в страната. Засега всички дейности, свързани с извънредното положение се покриват от собствени резерви, но общините са и един от най-значимите работодатели в страната. От всички заети в дейности на общинско ниво за повече от 36 000 души заплатите се обезпечават от местните бюджети. Членовете на УС на НСОРБ с болка даваха примера на община Кюстендил, която в последните дни бе  принудена да освобождава служители.

Намаляването на приходите в общинските бюджети крие опасност да намери отражение в редица дейности, които пряко касаят значителна част от гражданите на общините, т.к. местните бюджети дофинансират дейността на детски градини и ясли, млечни кухни и редица социални услуги. Затова кметовете на общини разглеждат призива да не се плащат местни данъци и такси като опасност, която поставя под риск устойчивостта на общините и социалния статус на много хора.

„Кризата поставя на изпитание всички, в това число и общините“ – обърна внимание заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Кърджали Хасан Азис. „В последните месеци общините бяха адекватни със своите действия и предприетите мерки. Независимо от различните възможности, всяка една от общините предприе и действия в подкрепа на бизнеса и тези действия са пряко свързани с лишаването на бюджета от приходи“.

„Търсим разбиране, че икономическите облекчения за бизнеса не трябва да бъдат за сметка на общинските приходи, защото това ще има демотивиращ ефект и за гражданите“ – подчерта изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Народният представител Александър Ненков сподели, че подобни предложения за намаляване на местните данъци и такси са прозвучали и в Парламента и изрази позицията на колегите си от ПГ на ПП ГЕРБ, че те категорично се противопоставят на опити за налагане на подобна редукция на данъчни задължения. Той сподели с кметовете, че виждането на най-голямата парламентарна партия е, предприеманите стъпки убедително да водят към нормализиране на живота във всичките му аспекти и регулиране на последиците от кризата.

„Няма как да подкрепим намаляване на и без това намалелите приходи“ – категоричен бе той, още повече, че народните представители вече са водили разговори с министъра на финансите за евентуално компенсиране на общините, но ситуацията не позволява подобни действия.

Народните представители споделиха, че в различни избирателни райони вече има информация за демотивиращото въздействие на подобни идеи и на определени места хората се въздържат да плащат освен данъци, но и сметки за вода, електричество и други комунални разходи, което не трябва да бъде допускано.

Заместник-председателят на ПГ на ПП ГЕРБ Красимир Ципов заяви, че депутатите ще подходят изключително внимателно по отношение на всякакви предложения за намаляване на приходите от местни данъци и такси и призова общините да фокусират усилията си върху два знакови за гражданите  момента: да дадат ясен знак на хората по места, че задълженията на данъкоплатците трябва да бъдат изпълнявани и да създадат подходящи условия, при спазване на всички мерки за сигурност, гражданите да могат безопасно да плащат своите данъци и такси. До 30 юни продължава да действа отстъпката, а още 2 месеца след края на извънредното положение, общините ще имат възможност да предоговарят  различни условия, свързани с отдаваните под наем терени и помещения.

Народните представители от ГЕРБ декларираха пълната подкрепа в тези усилия на общините и изразиха надежда, че законодателната, изпълнителната и местната власт ще обединят усилията си за максимално бързото възстановяване на нормалното функциониране на държавата и общините.

НСОРБ запозна депутатите и с пакета мерки, които предлага в полза на общините, които са свързани с повече гъвкавост в управлението на наличните финансови ресурси, възможността да ползват нисколихвени или безлихвени кредити. Народните представители се ангажираха да проведат разговори с министъра на околната среда и водите и с председателя на ресорната парламентарна комисия за предоставяне на възможност общините да разполагат със средствата, заделяни под формата на отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците, за финансиране на други дейности по чистотата.

Сред средносрочните мерки за бързо възстановяване на икономиката и възвръщане на общините към нормален ритъм, приоритетна за кметовете  е програмата за саниране на жилищни сгради, която среща висока степен на одобрение.

Предложенията на общините ще бъдат изпратени до председателя на Народното събрание, до водещата Парламентарна комисия и до депутатите от ПГ на ГЕРБ преди разглеждането на внесените от правителството предложения за отмяна на извънредното положение.

В проведената дискусия от страна на НСОРБ участваха тримата заместник-председатели на УС: Иво Димов / кмет на община Димитровград/, Донка Михайлова /кмет на община Троян/ и Хасан Азис /кмет на община Кърджали/, както и членът на УС и кмет на община Елин Пелин Ивайло Симеонов и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.