Наредба за опазване на селскостопанското имущество

В подкрепа нормативната дейност на общините НСОРБ предлага на вниманието ви настоящата примерна Наредба. При изготвянето й сме обобщили налични към момента подобни общински наредби, както и актове на кметове, прилагащи водещи практики при опазване на селскостопанското имущество. Проектът беше съгласуван в оперативен порядък с представители на МЗХ и на МВР.

Имате възможност да адаптирате заложените в примерната наредба разпоредби с оглед конкретните условия и нужди във Вашата община. Също така, по Ваше усмотрение и преценка, можете да използвате необходимите за вас регламенти било в отделна наредба или да ги заложите като раздел в съществуващата Ви наредба по опазване на обществения ред.

Можете също и да видите общински Наредби за опазване на селскостопанското имущество от следните общини: