Над 150 участници във втората Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

25.10.2018

415

При много голям интерес и активност, в Банско се провежда втората Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Форумът на 24-26 октомври се организира с подкрепата и съдействието на общината-домакин, която ще представя своя опит в социалната сфера с организирано посещение на социални и здравни обекти.

Участници в събитието са близо 150 представители на общините – експерти, началник-отдели, директор дирекции и ресорни заместник-кметове от общинските администрации; председатели и членове на комисии в общинските съвети, както и доставчици на услуги и представители на НПО.

Националната среща има за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт.

Форумът бе открит от Георги Икономов, кмет на община Банско, от Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и от Георги Георгиев, председател на УС на НАСО.

В Работната среща за обсъждане мерките за подобряване взаимодействието между общините, МОН и МТСП участват директорите на Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Румяна Петкова, изпълнителен директор и Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Соня Мелоян, директор дирекция „Организация и контрол“ и Благовеста Борчева, началник-отдел, дирекция „Приобщаващо образование“, МОН.

В програмата са включени за обсъждане отговорностите и правомощията на общините, предвидени в новото социално законодателство, възможностите за подкрепа на общинските социални политики с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така, в акцентите са предстоящите задачи за ефективно предоставяне на услугата „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност и подхода за определяне на стандарт за услугата „Приемна грижа“. Сред темите за дискусия по време на Събитието са и параметрите на Бюджет`2019 за общинските социални и здравни услуги и интегрираният подход за взаимодействане при предоставянето на социални услуги.