Националният форум на секретарите на общини ще се проведе на 23 и 24 юли в София

27.06.2019

673

В отговор на предложение, отправено от Централната избирателна комисия към НСОРБ, за организиране на съвместно събитие за обсъждане на въпроси и предложения по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори, ще бъде проведен Национален форум – кръгла маса.

Сдружението ще съчетае традиционната Национална среща на секретарите на общини с провеждането на това безспорно важно за общините събитие.

Форумът ще се проведе на 23 и 24 юли в гр. София, хотел „Рамада София Сити Център“.

Целева група: секретари на общини; директор дирекции ГРАО и експерти от същите дирекции; други експерти от общинските администрации, ангажирани както в организацията и провеждането на избори, така и с предоставянето на административни услуги. 

Дискусията с членовете на ЦИК ще се състои на 23 юли (вторник), а в предварителната програма за следващия ден са предвидени и други актуални теми, свързани с работата на общинската администрация:

  • Промените в Наредбата за административното обслужване и на приложенията към нея и в Наредбата за административния регистър;
  • Необходимите стъпки за актуализация на паролите за достъп до ИС „Единство 2“ на Нотариалната камара след произвеждането на местните избори
  • Работата на общините с платформата за достъп до обществена информация;
  • Открити въпроси, свързани с осигуряването на условия за предоставянето на електронни услуги и служебният обмен на информация между администрациите
  • Представяне на обобщени данни от извършения анализ на нормативната уредба, свързан с вменени ангажименти на кметовете на общини и общинските съвети по проект „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие”.

С цел форумът да бъде максимално полезен, поканените говорители имат готовност да поставят акцент върху предварително изпратени казуси и въпроси. Въпросите изпращайте на e-mail: l.velichkova@namrb.org  не по-късно от 19 юли (петък).

Разходите за участниците от общините във форума (включително нощувка на 23 юли) ще бъдат покрити от ЦИК и изпълняван от НСОРБ проект.

Покани за участие във форума са изпратени и на електронните адреси на общините и на секретарите.

Регистрацията за участие е само on-line на интернет-страницата на събитието  http://secretary.namrb-activ.org/ с краен срок: 18 юли (четвъртък) 2019 г.