Национална среща на общинските експерти по образование

20.03.2019

278

Събитието се провежда за шеста година. През годините Събитието се утвърди като един от най-важните за местната власт форуми. Срещата обединява на едно място експерти и практици от общините и специалисти от всички институции с отговорности за образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България, за провеждането на обща последователна и ефективна политика в тази област.

И тази година очакваме в нея да участват около 200 представители на общините – заместник-кметове и експерти от общинските звена и отдели в сектор „Образование“, председатели и членове на ресорните комисии в общинските съвети, кметове и председатели на общински съвети.

В програмата е предвидено и превърналото се в традиция, представяне на добри практики от общината-домакин с организирано посещение на образователни обекти, което ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по актуални и ключови за образованието и общинските ангажименти в тази сфера теми.

В Срещата очакваме да се включат представители на институции и организации, ангажирани с важните въпроси и предизвикателства във функционирането и развитието на образователната система в България - МОН, МТСП, АСП, РУО, НПО и др.

Заявяването за участие се извършва до 14 март (четвъртък) само он-лайн на интернет-страницата на Събитието http://obrazovanie.namrb-activ.org/, където е публикувана програмата и подробна информация с условията и таксите за участие. Писма-покани за участие в Срещата са изпратени и на електронните адреси на общините и на експертите по образование.