Национална среща на финансистите от общините

16.05.2019

821

Срещата е един от най-големите форуми на Националното сдружение на общините в Република България. Тя е място за разискване и формиране на политики в сферата на общинските финанси. Събитието има за цел да подкрепи общините в усилията им за по-ефективното управление на местните финанси и се превърна в зона за диалог и синхронизиране на позициите с държавната администрация по отношение на развитието на бюджета във всички сфери на общинската дейност.

Допълнителна информация за условията за участие и актуална програма на събитието можете да видите на интернет страницата на събитието на НСОРБ - Актив: http://finansisti.namrb-activ.org/

Крайният срок за приемане на заявки за участие е 9 май!