Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

20.11.2019

364

Събитието се организира за трета поредна година и ще се проведе с партньорството и домакинството на община Велико Търново.

Националната среща дава възможност на експертите от общините, съвместно с представителите на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор да срещнат позициите си като страни ангажирани в усилията да бъдат осигурени  ефективни социални и здравни услуги.

Във форума ще бъдат поканени за участие експертите, началниците на отдели и директорите на дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините; заместник-кметове, отговарящи за хуманитарните дейности, както и председателите и членовете на комисии в общинските съвети, ангажирани с провеждането на политики в тези важни за населението дейности.

В програмата ще бъдат дискутирани актуални въпроси и казуси по прилагането на новото законодателство в социалната сфера, подобряване взаимодействието между институциите и ангажиментите и отговорностите на общините.

Отбележете датите на форума в своя календар и очаквайте скоро допълнителна информация на интернет страницата на НСОРБ и на НСОРБ - Актив: http://www.namrb-activ.org/

Ще Ви очакваме в старата столица!