Национален протест на автобусните превозвачи на 14 юни 2018 г. от 14 до 15,30 ч.

12.06.2018

370

От Националното сдружение на автобусните превозвачи, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, Националния съюз на превозвачите и Корпорацията на автомобилните превозвачи в България ни информираха, че:

На 14 юни 2018 г. от 14.00 до 15.30 ч. автобусните превозвачи в цялата страна ще изпълняват със закъснение планираните курсове по линиите от общинските, областните и републиканската транспортни схеми за посочения интервал от време. Всички планирани за този период курсове ще бъдат изпълнени след 15.30 часа. Курсовете, които са започнали преди 14.00 ч., ще бъдат изпълнени по график.