Национален форум на секретарите на общини

23.07.2019

246

В отговор на предложение, отправено от ЦИК към НСОРБ, за организиране на съвместно събитие за обсъждане на въпроси и предложения по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори, ще бъде проведен Национален форум – кръгла маса.  Сдружението ще съчетае традиционната Национална среща на секретарите на общини с провеждането на това безспорно важно за общините събитие.

Форумът ще се проведе на 23 и 24 юли в гр. София, хотел „Рамада София Сити Център“. Дискусията с членовете на Централната избирателна комисия ще се състои на 23 юли (вторник), а в програмата за следващия ден са включени и други актуални теми, свързани с работата на общинската администрация:

  • Промените в Наредбата за административното обслужване и на приложенията към нея и в Наредбата за административния регистър;
  • Резултатите от проверките с „таен клиент“;
  • Необходимите стъпки за актуализация на паролите за достъп до ИС „Единство 2“ на Нотариалната камара след произвеждането на местните избори
  • Работата на общините с платформата за достъп до обществена информация;
  • Открити въпроси, свързани с осигуряването на условия за предоставянето на електронни услуги и служебният обмен на информация между администрациите
  • Представяне на обобщени данни от извършения анализ на нормативната уредба, свързан с вменени ангажименти на кметовете на общини и общинските съвети по проект „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие”.

Разходите за участниците от общините във форума (включително нощувка на 23 юли) ще бъдат покрити от ЦИК и изпълняван от НСОРБ проект.

Регистрацията за участие е само on-line на интернет-страницата на събитието: http://secretary.namrb-activ.org/.

Покани за участие във форума ще бъдат изпратени и на електронните адреси на общините и на секретарите.

Информация за програмата, поканените гости и условията за участие можете да намерите и на интернет-страницата на НСОРБ-Актив - http://namrb-activ.org/.

Краен срок за подаване на заявки за участие: 18 юли (четвъртък).