Национален форум на общинските данъчни експерти ще се проведе за четвърти път

03.09.2019

537

На 26 и 27 септември 2019 г. НСОРБ-Актив ЕООД организира за четвърта поредна година Национален форум на общинските данъчни експерти, който ще се проведе в гр. Хисаря.  

Дискусиите, предвидени в програмата, са с акцент върху:

  • намаляване на административната тежест за гражданите и за експертите с електронния обмен на данни между администрациите и с отпадането на декларативните режими за МПС и някои от имотите;
  • опазване на данъчно-осигурителната информация на данъкоплатците;
  • добри практики и предложения за актуализация на правилата и процедурите по ДОПК и ЗМДТ в съответствие с промените в нормативната среда;
  • предстоящи промени в нормативната уредба, свързана с местните данъци и такси;
  • преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и възможностите за събирането на необходимата информация за изчисляване на ТБО.

За участие във форума са поканени представители на ПК „Бюджет и финанси“ в НС; Националната агенция по приходите; Министерство на транспорта и КАТ;  Държавна агенция „Електронно управление“; дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет; Агенция по вписванията, Национален статистически институт и Нотариалната камара..

Краен срок за регистрация: 19 септември (четвъртък) 2019 г. на интернет сайта на форума.

Предварителната програма можете да видите тук: http://tax.namrb-activ.org/programme