Наближава крайният срок за подаване на номинации от общините за Годишни награди на НСОРБ 2020

02.09.2020

197

На 12 октомври 2020 г. НСОРБ ще връчи институционалните си годишни награди. Напомняме, че до крайният срок за приемане на номинации остават броени седмици.

Припомняме, че категориите, в които ще очакваме номинации от общините са: „Партньор на общините“ и "Общински инвеститор“:

 1. „Партньор на общините“ се присъжда на неправителствени организации, осъществили съвместен проект с община, или физически и юридически лиза - дарители на общини със значим принос за местната общност през годината.

Критерии за партньор – НПО:

 • Стойност на изпълнен съвместно с община проект, с финансиране привлечено от НПО;
 • Постигнат ефект и устойчивост на проекта (социален, благоустройствен и др.)

Критерии за партньор-дарител:

 • Стойност на дарението (финансово или материално);
 • Значимост и трайност на ефекта за местната общност.
 1. Общински инвеститор” се присъжда на физическо или юридическо лице, извършило значими инвестиции в български общини през годината.

Критерии за присъждане на отличието:

 • Обща стойност на вложените инвестиции в общини през годината;
 • Брой разкрити работни места.
 • Реализирани подобрения на местна публична инфраструктура (техническа, социална, образователна и др.)
 • Предоставена подкрепа за конкретни дейности на общините.

През тази година, по решение на УС на НСОРБ, ще бъде присъдено и специално отличие „Протегната ръка" - израз на признателност към личности/ институции/ фирми, допринесли за справяне на общините с кризата с коронавируса. Очакваме Вашите номинации, които могат да включват:

 • медик, работил на първа линия в първите дни на кризата;
 • социален работник, оказал помощ
 • доброволец, отзовал се на апел на община и участвал активно;
 • учител, преодолял трудностите от липсата на компютри и намерил начин да работи с учениците си;
 • хора, дарили свои средства, време и усилия;
 • и други… по преценка на общината

Очакваме номинации от общините чрез попълване на електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/knvh7fyCPEJkCpx8A не по-късно от 30 септември 2020 г.

Бъдете активни!

В забързаното и отговорно ежедневие, не пропускайте възможността да "наградите" с номинации партньори, представители на бизнеса, организации и хора, които заслужават признание и благодарност през тази трудна 2020-та година. 

 

Повече информация за нашите годишни награди сме публикували в края на месец юли на: https://www.namrb.org/godishni-nagradi-na-nsorb-za-2020-g