Набират се проекти за устойчиви енергийни решения

28.05.2020

623

Общините може да се възползват от грантове от по 60 000 евро за планове за намаляване на консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. Средствата могат да се получат от European City Facility. По инструмента ще се финансират услуги и дейности в подкрепа разработването на инвестиционна концепция на местно ниво, като (технически) проучвания за осъществимост, анализ на пазара, анализ на заинтересованите страни, правен, икономически и финансов анализ, анализ на риска и координация и организационни дейности.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 2 октомври 2020 г.

Повече информация за възможностите за кандидатстване на: https://energy-cities.eu/european-city-facility-first-call-for-applications-is-open/