На вниманието на общините доставчици на лична помощ

14.07.2020

306

ПИСМО от Министерство на труда и социалната политика, във връзка с необходимостта от гарантиране на непрекъсваемост по време на извънредната епидемична обстановка, свързана с Covid-19, на правата и социалната сигурност на гражданите – ползватели на механизма лична помощ, чиито експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК изтичат или са изтекли по време на извънредното положение. В писмото е дадена по-подробна информация за внесеното в Народно събрание предложение за изменение на § 20 от ПЗР на ЗМИДВИПОРНСПП, с което се регламентира влизането в сила със задна дата на удължаването на срока на валидност на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и др., така че да се обхванат всички документи на медицинската експертиза, чиито срок на валидност е изтекъл между 13.07 и датата на влизане в сила на промяната.

Обръщаме внимание, че след обнародването на промените (в сила със задна дата), спрямо лицата, чиито експертни решения ще бъдат продължени служебно, ще се наложи прилагането на същия подход и по отношение на договорите по ЗЛП.