На 19 септември стартира трета процедура на WiFi4EU за финансиране на общински проекти с ваучери

09.09.2019

538

Поредно третото кандидатстване за финансиране на проекти на общините по инициативата WiFi4EU ще стартира на 19 септември 2019 година в 13:00 CEST (Централно европейска часова зона). Европейската комисия е осигурила за него 26,7 милиона евро. Това ще позволи да бъдат предоставени 1780 ваучера на общините от Европейския съюз. Класирането ще се извършва по реда на регистрацията на заявки за финансиране в портала на ЕК.

За получаването на ваучер от 15 хил. евро общините трябва да се регистрират на портала WiFi4EU преди обявените дата и час за старта на кандидатстването. Ваучера ще даде възможност на спечелилите общини да изградят WiFi мрежа за безплатно ползване на места с обществен достъп. Кандидатстването на портала ще бъде достъпно до 17:00 CEST на 20 септември 2019 година.

Първото кандидатстване по инициативата WiFi4EU, което се проведе през ноември 2018 година, беше много успешно. Участваха над 13000 общини от ЕС и бяха предоставени 2800 ваучера. След това последва второ кандидатстване през април 2019 година. В него се включиха над 10000 кандидати за 3400 ваучера. За 98% от ваучерите бяха подадени заявки през първите 60 секунди от стартирането на втората процедура. Това показва, че общините се съобразиха с приетото правило, класирането да се извършва по реда на регистрацията на заявките. Имайки предвид краткото време до стартирането на третата процедура, общините които имат желание да кандидатстват за финансиране на свой проект следва своевременно да направят необходимата подготовка за това.

За да научите повече за това как работи инициативата WiFi4EU, разгледайте WiFi4EU step by step guide