МЗ забранява консумацията на място в заведения за бързо хранене на територията на бензиностанции

23.03.2020

250

Със Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. на  министъра на здравеопазването се допълва т. 1, част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,  допълнена със  Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., с която се разпорежда в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място.

Заповедта можете да изтеглите от прикачения файл.