МЗ: Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места

18.03.2020

440

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:

„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“

Всички стопански субекти  продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

Документи

ДатаФайл
18.03.2020 Заповед МЗ