МТСП очаква информация от общините за подготовка на реформата на социалните услуги за възрастни

19.08.2019

464

Влизащият в сила от 1 януари 2020 година Закон за социалните услуги (обн. ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г.) регламентира реформирането на всички домове за стари хора, в съответствие със стандартите в Наредбата за качеството на социалните услуги. Процесът трябва да приключи до 1 януари 2025 г. За подготовка на реформата е необходимо да се събере и анализира информация за материалната база на домовете за стари хора, делегирани от държавата дейности, както и за персонала, предоставящ услугите.

Министерството на труда и социалната политика извършва подготовката на процеса и очаква съдействие от общините с оглед на факта, че управляват социалните услуги на местно ниво. Общините следва да попълнят информационна карта и да я изпратят до 15 ноември на ел. поща Iliyan.saraliev@mlsp.government.bg.

На този ел. адрес и на тел. 02/8119440 може да получите допълнителна информация и разяснения.