Министерството на здравеопазването препоръчва

31.03.2020

275

Със Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020г. на здравния министър е отменено нареждането гражданите да носят защитни маски, когато се намират в закрити или на открити обществени места.

В тази връзка в секция Новини, на сайта на Министерство на здравеопазването са публикувани следните препоръки:

Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт.

Препоръката е свързана с разпространението на COVID-19 у нас, както и с научните данни за случаи на безсимптомно протичане на вирусната инфекция.

Обръщаме внимание, че при безсимптомното протичане на заболяването, посещението на обществени места предполага повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората. Ето защо носенето на маска от здрави хора способства за предпазване и при контакт със заразени повърхности. От друга страна, в случай на безсимптомно протичане на заболяването, носейки маска болният предпазва околните.

Министерството на здравеопазването напомня, че основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена и физическа дистанция.

Със заповедта можете да се запознаете от тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/31/rd-01-169_izm_rd-01-124_dop_rd-01-131_rd-01-139_rd-01-144_rd-01-154_i_rd-01-168.pdf