МФ публикува Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г.

03.09.2020

180

Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г. от Министерството на финансите можете да изтеглите от ТУК.