Международен семинар по прилагането на Общия регламент за защита на данните в практиката на градовете и общините

19.10.2018

374

Съюзът на градовете и общините на Чешката република, с който НСОРБ има Споразумение за сътрудничество, кани представители на българските общини на Международен семинар по прилагането на Общия регламент за защита на данните в практиката на градовете и общините.


Събитието е безплатно и ще се проведе в гр. Прага на 7 декември 2018 г. На желаещите да представят добри практики, организаторите ще поемат хотелското настаняване и изхранването. Работни езици на събитието са английски, немски и чешки.


Тема на дискусиите ще е прилагането на Регламента за защита на данните, от влизането му в сила на 25 май до момента, от гледна точка на местните власти, които администрират голям брой лични данни. Целта на семинара е обмяната на опит по прилагането на Регламента между представители на общини и национални асоциации от Чешката република и други европейски страни.


Регистрацията за семинара е отворена до 19 ноември 2018 г. чрез он-лайн формуляр на www.smocr.cz
НСОРБ ще съдейства на общини желаещи да участват и представят свои практики. При интерес и желание за участие в семинара се свържете с нас на: namrb@namrb.org