Актуални новини

Събития за дата
НОВИНИ ЗА ОБЩИНИТЕ
16 АВГУСТ 2019

Еconomic.bg
Пет общини в Русенско изграждат анаеробна инсталация за биоотпадъци
Стойността на проекта е близо 35 млн. лв., а изграждането на инсталацията ще продължи 50 месеца

Нова анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци ще бъде изградена на територията на на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) в Русе. Проектът, на обща стойност 35 млн. лв. и съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., ще се изпълнява в сътрудничество между общините Русе, Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан.
Основната цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация, както и осигуряване на разделното събиране на биоразградими отпадъци от горе посочените общини, членове на РСУО-Русе. По този начин трябва да се осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване количеството депонирани отпадъци.
Очакваният резултат от изпълнението на мерките и дейностите е осигуряването на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци от 17 845 т/годишно и намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч на биоразградимите към 2023 г., с 52%.
Завършването на инсталацията трябва да стане в рамките на 50 месеца.
Стойността на проекта е близо 35 млн. лв., а изграждането на инсталацията ще продължи 50 месеца.

Flagman.bg
На Петрова нива възстановяват „Картографския образ на Странджа

Новото издание на изложбата, което започва на Петрова нива през 2019 г., ще обхване всички странджански и сакарски общини
Идеята за изложба, която да събере всички картографски изображения на Странджа – съхранени в световните архиви и картографските колекции, възниква още през 80-те години на миналия век. Проектът за нея е част от дейността на Програмата за научни изследвания на Странджанско-Сакарския край, базирана в гр. Малко Търново.
За началния замисъл днес може да се съди най-добре по събраната богата колекция от карти, по съдържанието на периодично издаваните томове на „Странджанско-Сакарски сборник“ или по двутомника „Странджа – древност и съвремие”, най-солидното до XXI век издание за тази забележителна европейска планина, поделена между България и Турция. 
Създадената в края на 90-те години експозиция „Картографският образ на Странджанския край през вековете” е част от тези усилия на българската научна общност. Изложбата е представена още тогава в Малко Търново – в Дяковата къща,  седалище на Програмно-координационния център за научни изследвания и на енциклопедията (тази красива възрожденска сграда е принадлежала на една от големите православни български фамилии на Тракия – рода Дякови).
По-късно изложбата е представена с голям успех в Центъра „Знаме на мира” в Аркутино. По изрично желание на проф. Ал. Фол Програмно-координационният център дарява експозицията на утвърждаващата се тези години Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК). 
През 2006 г. Българският изследователски институт във Виена към Министерството на външните работи, Главно управление „Архиви“ при МС и Международният търговски и културен център ГЕОПАН – Бургас организират незабравимо представяне на планината Странджа, като възстановяват изложбата и я показват с голям успех в Дом „Витгенщайн” във Виена (08.06.2006 – 30.06.2006). Проявата е обогатена и с приносните доклади на Валерия Фол и Даниела Агре.
Събитието във Виена става повод да се заговори в тамошните културни и научни среди за необходимост от формиране на еврорегион „Странджа“ между граничните български общини. 
С времето заложените в тази изложба идеи стават все по-актуални. Съвременните карти показват, че българо-турската граница, по-голямата част от която минава през Странджанско-Сакарския край, вече е граница и на Европейския съюз с Република Турция. Но същевременно тази граница разсича една исторически важна за ЕС римска провинция, която по всяка вероятност дава и името на целия европейски свят – Провинция Европа.
Новото издание на изложбата, което започва на Петрова нива през 2019 г., ще обхване всички странджански и сакарски общини от Царево до Ивайловград включително. В нея за пръв път ще бъдат представени сведения и дневници на дипломати, пътешественици, изследователи, разузнавачи, които характеризират по особено любопитен начин европейските познания за района и развитието им през последните няколко века. Работата по възстановяването, популяризирането и развитието на изложбата е започната от Програмно-координационния център за научни изследвания ЕКОПАН – Малко Търново, продължена от Международния търговски и култу- рен център ГЕОПАН – Бургас, подкрепена от сдружение „Черноморска Странджа“ – Ахтопол, Съюз на Тракийските дружества в България с председател Красимир Премянов, Регионален исторически музей – Бургас, Ивайло Русинов - Бургас,  „Морски сговор“ – Бургас, и насърчени от добротвореца проф. д-р Иван Гаврилов от София.
Изложбата ще бъде възстановявана и представяна на етапи, като най-напред тук на историческата местност Петрова нива се показва част от картографската колекция. Следващата стъпка ще бъде представяне на географската област Тракия в европейските картохранилища и частни колекции. Идея на организаторите е да припомнят и за необходимостта от продължаване на научните изследвания за района с участието на европейски изследователи. Това ще бъде задача на мобилната версия на изложбата. Тя ще бъде показана във всички тракийски общини на РБългария и предложена на българските културни центрове в чужбина.
Разширявайки „паметта“ за Тракия и Странджа чрез картографския им образ, ще се създадат условия и за по-въздействащо геопространствено представяне и присъствие на една обширна европейска територия в общо- европейското пространство. Тракия е свидетел на безбройни човешки драми и големи етнически размествания, за които новите поколения вече губят познания и актуална родова памет.

Мarica.bg
Забранено за възрастни“ с отличие „Про Култура“
Фестивалът представя през есента в Смолянско спектакли на 12 трупи от четири държави

На церемонията по случай годишните национални награди "Про Култура" във Варна, Международният театрален фестивал за детска и младежка публика "Забранено за възрастни" беше отличен в категория "Фестивали". Номинацията на фестивала, като събитие с особена важност за Смолян и областта, беше излъчена от областния управител на област Смолян Недялко Славов и от заместник-областния управител Андриян Петров.
 Фестивалът се провежда ежегодно в първата седмица на октомври от 2012 г. насам в Смолян и във всички общини от областта. Организатор е Фондация „За Родопите“ и община Смолян. Програмата в областта е под патронажа на областния управител Недялко Славов. "Така децата и младежите от региона могат да видят най-добрите театрални спектакли от България и чужбина, създадени специално за тях. Представленията са над 35 на над 10 сцени в Смолян. В останалите общини от областта спектаклите се играят на сцените на читалищата или в училищата", посочва Славов. Той отбеляза, че важен партньор в организацията на фестивала е РУО-Смолян, който получава подкрепа и от Министерство на културата, Фондация „Америка за България“ и др. VIII- то издание на фестивала ще се проведе от 30 септември - 4 октомври 2019 г. В него ще вземат участие 12 професионални трупи от България, Турция, Швеция и Испания. Представления ще има в над 20 градове и села във всички общини на област Смолян. Интересен акцент в програмата е и специалната безплатна прожекция на филм за глухи.

Novini.bg
Проект за патронажна грижа на възрастни хора стартира в Куклен

Община Куклен и община Съединение са сред сред тридесетте общини с одобрени нови проекти за патронажна грижа, която подпомага възрастни хора и лица с увреждания. За първи път се извършва финансиране на такъв тип грижа със средства от Европейския съюз, съобщават от общината.
На 09.07.2019г. община Съединение в партньорство с община Куклен подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 по процедура BG05M9ОP001-2.0.040 – Компонент 2” на стойност 175 359,20 лв., като за община Съединение ще използват 108 555,28 лв., а община Куклен – 66 803,92 лв.
Хората, които могат да се възползват от патронажната грижа, подпомогната от ЕС трябва да бъдат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване или хора с увреждания и техните семейства – с невъзможност за самообслужване. Комисия от община Куклен работи по подбора и определи 18 човека, които изпълняват горепосочените изисквания. По тази програма, в община Куклен ще бъдат назначени 1 координатор с до 80 часа месечно, една медицинска сестра на 4 часов работен ден, 1 шофьор на 4 часов работен ден и 2 домашни помощници на пълен работен ден. Също така се предвиждат допълнителни дейности и подбор на ползвателите на услугите. Ще се предоставят почасови интегрирани здравно-социални услуги за лицата от целевите групи, ще се предоставя психологическа подкрепа, заедно с консултиране, обучение и ръководство на персонала.
В програмата е предвидено да се закупи превозно средство за превоз на специалистите, предоставящи интегрираните здравно-социални услуги до дома на потребителите. Интегрираните услуги ще се предоставят за срок от 12 месеца, като всеки нуждаещ се може да получава тези услуги в рамките на до 2 часа на ден.
С този проект община Куклен цели осигуряване на достъп до качествен и устойчив модел за предоставяне на общински мобилни здравно-социални услуги заедно с осигуряване на постоянни медико-социални грижи за хората от целевите групи в домашна среда. Не на последно място, се търси повишаване капацитета на местната власт при предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в общността.

Novini.bg
Зам.-кмет на Кресна: Ще бъде трудно да убедим хората да умъртвят прасетата си доброволно

 Вече тече срокът за доброволно умъртвяване на прасета в област Благоевград. Положителна проба даде намерено в Кресна умряло прасе.
Заразеното животно е било намерено в река Струма. Около 135 домашни прасета трябва да бъдат умъртвени доброволно. В противен случай в понеделник започва принудително умъртвяване. В област Благоевград има около 5 000 прасета, половината от които се отглеждат в стопанства тип "заден двор".
"Ако са болни, да ги избиваме, но ако не са, какво правим? Едно прасе са намерили и сега всички прасета трябва да изколим. Едно прасе не означава нищо. Кой е установил, че това прасе е болно? Бъркат ни финансово в бюджета. Нищо няма да слагаме във фризера. Не е редно да се колят прасетата на хората. Бабите и дядовците с едно прасенце изкарват цяла година", обявиха пред камерата на Нова телевизия жители на Кресна.
"Ние не оспорваме, че намереното прасе в река Струма е болно от чума. Ние оспорваме факта, че това прасе е с незнаен произход. Трябва да се докаже, че прасето е от нашия район. Към момента няма такова нещо и ние не подкрепяме мярката за доброволно умъртвяване на прасетата. Ще бъде много трудно да ги убедим да направят това", каза от своя страна зам.-кметът на Кресна Валентин Стоичков.

News.bg
Фандъкова обеща, че големите ремонти в София приключват до 15 септември

По-голямата част от големите ремонти в София ще приключат до началото на учебната година.
Това обеща в сутрешния блок на БНТ кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Работата ще продължи на улица "Сребърна", където се изгражда нов канализационен колектор.
Фандъкова поясни, че в заключителна фаза е подмяната на асфалта на бул. "България", където работите ще приключат до края на месеца.
До 10 дни се очаква подновяването на реконструкцията на Западния парк. Там работите са били замразени през лятото заради необходимостта да се преправи проекта, в който е бил изпуснат съществуващ колектор край входа.
Кметът изтъкна, че в срок се движат и дейностите по третия лъч на метрото, като строителните работи ще приключат в края на октомври. До средата на 2020 г. ще завърши и изграждането на следващата отсечка - от "Овча купел" до "Горна Баня". След пускането й над половин милион души ще ползват дневно метрото.
"Това е мой личен приоритет. Не допуснах да се спре, защото спирането и пускането на метрото не е детска играчка. Много е важно строителството да продължи. Имаме планове и проекти за следващите отсечки", обясни кметът.
Фандъкова съобщи, че през есента се очаква пристигането на 13 нови трамвая и на 15 електрически автобуса. Вече са поръчани още 82 автобуса, 25 трамвая и 30 тролея.
По отношение на съдебния спорт между "Топлофикация София" и "Булгаргаз", тя увери, няма да има проблеми с парното през следващия отоплителен сезон и че вече е уточнена схемата на разплащане от "Топлофикация" към "Булгаргаз".
По отношение на местните избори, Фандъкова заяви, че ще обяви решението си дали ще се кандидатира за нов мандат в началото на септември. Тя обаче подчерта, че предстоят промени в екипа на ГЕРБ в София.
"За да променяме града си, ние трябва да променим себе си, екипа си, начина си на работа", допълни тя.
Фандъкова, която е зам.-председател на ГЕРБ, потвърди, че промени в екипите на партиите за местните избори ще има и в други населени места.

News.bg
Започва реставрация на историческия Кадин мост

Започва реставрация и саниране на историческия Кадин мост, строен през 15 век, на река Струма при с. Невестино, съобщи БНР, позовавайки се на общината.
Средствата са по Програмата за трансгранично сътрудничество с македонската община Дойран за около 460 000 евро.
Кадин мост е дълъг около 140 м и е строен върху 6-метрови колони. Движението по него е с ограничения - на МПС до 5 тона.
Според проекта обаче асфалтовото покритие ще бъде извадено и ще бъдат поставени плочи - почти като в автентичния му вид през 15 век, и през него ще минават само пешеходци.

Novini.bg
Влагат близо 1,7 млн. лв в обновяването на най-дългата улица в Омуртаг

Близо 1,7 милиона лева ще бъдат вложени в ремонтните дейности на улица "Цар Освободител" в Омуртаг. Това е една от най-дългите и най-натоварени улици в града, съобщиха от администрацията на кмета Ешреф Ешрефов.
Ремонтните дейности, които вече започнаха, са по проект "Рехабилитация на улица в град Омуртаг" по Програмата за развитие на селските райони. Обновяването обхваща участъка от кръстовището с републиканския път Омуртаг-Котел, до кръстовището с улица "Хан Аспарух". Дължината на отсечката е 1,032 км. Предвижда се пътният участък по улица "Цар Освободител" да бъде изцяло подновен и да се изградят прилежащите тротоарни площи.
В момента се изпълняват подготвителни дейности като фрезоване на стар асфалт, демонтаж на бордюри и демонтаж на износените плочки по тротоарите.Крайният срок за изпълнение на проекта е 5 декември 2020 година.

Faragency.bg
Нови медали за бургаски ученици

Възпитаници на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" отново доказаха, че нивото на образование в морския град е на високо ниво, след като спечелиха престижни отличия от международни състезания по различни предмети.
Петокласникът Кристиан Минчев спечели сребърен медал от най-престижното математическо състезание в световен мащаб. Това е Международната олимпиада във Великобритания, която се проведе от 10 до 21 юли. Там българският национален отбор завоюва 19-то място от общо 112 държави - участнички. Негов преподавател по математика е Гергана Николова.
Единадесетокласникът Виктор Балтин е сребърен медалист от Международната олимпиада по математическа лингвистика, която се проведе от 29 юли до 2 август в Южна Корея. В състезанието се включиха 350 участници в 54 отбора от 36 държави. Виктор определя лингвистиката като наука, изучаваща всички измерения на информацията, с която хората комуникират. Тя е особено важна за развитието на изкуствения интелект. Преподавател на Виктор по математика е също Гергана Николова.
Стефан Николов от бургаската Природоматематическа гимназия е сребърен медалист от Международната олимпиада по география в Хонг Конг. Там българският национален отбор, част от който е Стефан, се състезава със състави от 50 страни. Ръководители на отбора ни са Мариана Султанова - експерт в ЦОПУО, и Стойчо Димитров - учител в НЕГ "Гьоте" - Бургас.
Любомир Шойлев и Стефан Иванов спечелиха сребърни медали от най-силното състезание в света за годината - Международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Унгария. Тя се проведе от 2 до 10 август и събра над 250 състезатели от 47 държави.
Кметът Димитър Николов поздрави бургаските таланти. На срещата в неговия кабинет присъстваха преподавателите на учениците и Веселина Таралова от отдел "Образование и демографски въпроси" на Община Бургас.
"Гордеем се с вашите успехи. Те са доказателство, че бургаската образователна школа е на много високо ниво. Вашите постижения и подготовката, която са ви дали учителите ви, дават самочувствие на всички останали деца и издигат престижа на нашите училища", каза кметът Николов.
 Спечелените медали са само част от много успехи на възпитаници на бургаската Природоматематическа гимназия. Училището е сред най-елитните в страната и негови възпитаници продължават образованието си в елитни университети по целия свят. След завършване на висшето си образование зад граница част от тях са изявили желание отново да се върнат в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" като преподаватели.

Chernomore.bg
Празнична заря обагри небето за Деня на Варна
За първи път фойерверките бяха изстрелвани от морето

С богата програма, празнична заря и лазарно шоу Варна отбеляза празника си. За първи път многоцветните фойерверки бяха изстрелвани от морето. За целта във водите бяха монтирани 3 понтона - на 120 м. от брега. През целия ден жителите и гостите на града участваха в десетки инициативи за малки и големи.
Кулминацията на тържеството бе празничният концерт, който се проведе в свободната зона на пристанището, а в него участие взеха любими музикални изпълнители от България и чужбина.

24smolian.com
Кметът Мелемов: Опозицията спря три важни проекта за Смолян!

Правенето на политика на инат с краткосрочни предизборни цели от опозицията застрашава изпълнението на три важни за Смолян проекти – това коментира кметът на общината Николай Мелемов. Той визира вчерашните действия на общинските съветници.
В позицията на Мелемов се посочва:
Уважаеми съграждани, много ми е неприятно да ви съобщя, че опозицията в ОбС- БСП, КРОС и Филип Топов, спря три проекта от съществена важност за община Смолян и гражданите й:
-за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез който предстои да се сменят печките на дърва с екологично чисто отопление, финансиран от ОПОС;
- за обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум в гр. Смолян, финансиран от ОПРР;
- за създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян, финансиран от ОПРР.
От Общинския съвет поискахме разрешение за запис на заповеди за авансово плащане по тези проекти и дългосрочен кредит, които се възстановяват от оперативните програми по съответните правила, за да започнем същинска работа, но ни бе отказано.
Това застрашава цялостното изпълнение на проектите, които са обвързани със стриктни срокове и етапи.
Жалко е, когато се прави политика на инат с краткосрочни предизборни цели, но това са фактите.

24smolian.com
„Хайдушки поляни“, 9-то издание: Шест села се събират на общ събор на 17 август

За девета поредна година селата Кутела, Виево, Славейно, Петково, Момчиловци и Соколовци ще направят общ събор в живописната и историческа местност „Хайдушки поляни“.
Традицията повелява през август да се правят събори в Родопите, затова шестте села решили да организират общ събор и да празнуват заедно. Организатори са Община Смолян, кметствата и читалищата в селата, край легендарните поляни изява ще имат и местни самодейци, хора и песни с оркестър „Оникс“.
Тази година организаторите са подготвили кулинарно шоу с участието на Клуб за професионални готвачи - Смолян, те ще изненадат гостите с цялата палитра от кухнята на Средните Родопи. От ранчо „ Диви Родопи“ ще ви дадат възможност да пояздите. Ще има демонстрации на езда „висш пилотаж“.
Официалното откриване е в събота - 17 август, на мястото където се преплитат история, култура и традиция и ще обедини веселието на жителите и гостите на шестте села.

Zetramedia.com
Община Угърчин с диплом за отличие от „ПроКултура 2019“, номинацията на Областен управител

Община Угърчин получи диплом за отличие в номинациите за годишните награди „ПроКултура 2019“ в категория „Община“ за фестивала „Вярвай в чудеса“. Номинацията бе направена от областния управител Ваня Събчева и бе официално представена на  VII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Ролята на фестивалите по изкуства“, която се проведе във Варна.
Форумът бе организиран от Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ и Граждански институт и в него участваха представители на общини и други институции и НПО, които организират различни фестивали и културни прояви в страната. В рамките на конференцията се проведоха четири панела, в които бяха представени, коментирани и обсъждани различни виждания за ролята на фестивалите и влиянието им върху общността, както и възпитателния ефект върху младите хора, ангажирани с организацията им или участието в тях.
Областна администрация Ловеч номинира фестивала „Вярвай в чудеса“ на община Угърчин, като подчерта значението му за децата в общината. Чрез него най-малките жители на Угърчин и селата са имали възможност да се изявят творчески в различните културни области – литература, театър, изобразителни изкуства, музика и танци. В него са се включили над 200 деца от различни възрасти, издадени са три книжки с детски приказки, сътворени от деца, заснет е филм, а трите издания на фестивала са широко отразени в БНР, композиран е химн, създадени са три детски театрални постановки и множество драматизации. В проявата са ангажирани всички учители в местните училища, а ползата от него е сериозна по своето значение – след първото му издание се наблюдава засилен интерес у децата и техните родители да развиват умения и таланти в различни изкуства, включването им в различни читалищни инициативи и дейности се засилва, все повече деца посещават местната библиотека и проявяват сериозен интерес към театралния и фолклорния състав. Това бяха и мотивите на Ваня Събчева да номинира „Вярвай в чудеса“ на Община Угърчин за годишните награди на БАРОК и Граждански институт.
Дипломът за отличие бе връчен на зам.-кмета Мария Динова.

БТА
Три туристически пътеки в Стара планина ще създаде община Берковица по трансграничен проект

Община Берковица ще обособи три туристически екопътеки по проект на българските общини Берковица и Шалба и румънските Банеаса и Аджиджа, финансиран от фондовете на ЕС по програмата за трангранично сътрудничество между България и Румъния, съобщиха от общината в Берковица.
Пътеките ще тръгват от Туристическия информационен център в Берковица. Те ще бъдат с различна трудност и натоворване. Най-леката ще стига до парк Калето над града, а останалите две - до Хайдушките водопади в Стара планина и до връх Ком /2028 метра/. До края на този месец по пътя на туристите ще бъдат разположени беседки, пейки, маси, кошчета за отпадъци, стойки за велосипеди, цветарници, информационни табели и указателни знаци за посоката на движение по маршрутите.
Със закупените по проекта от община Берковица дрон и камера ще бъде изготвен туристически пътеводител и туристическа карта. Предстоят също и обучения на хора, работещи в местния туристически бизнес, уточниха от общината в Берковица.

РусеИнфо
10 000 лева за комбинирана фитнес площадка на открито в Иваново

10 000 лева са отделени за изграждането на комбинирана фитнес площадка на открито в Иваново. Средствата са изцяло от бюджета на общината и за целта ще бъдат гласувани от общинските съветници по време на редовното им заседание през този месец по предложение на кмета Георги Миланов. По този начин ще се отговори на потребностите на местните жители за здравословен начин на живот.
 
БНР
За да се ограничи заразата с африканска чума
по свинете, Кюстендилско става санитарна зона

За да се ограничи заразата с африканска чума по свинете, Кюстендилска област е обявена за санитарна зона. Това реши Областната епизоотична комисия. Мотивите са, че случаи на заболяването има вече в съседната област Благоевград, в Софийско, както и в Сърбия, с която някои общини от региона граничат.
И.д. областният управител д-р Матей Попниколов коментира решението на Езипиотичната комисия, че при доброволно заколване и оползотворяване на прасетата от т.нар. "заден двор" стопаните ще получат 300 лв. на двор за дезинфекция и за мероприятия за почистване на обекта:
"Сега могат доброволно да го направят, ако обаче възникне огнище, това става принудително. Няма доказан случай на африканска чума по свинете в Кюстендилска област. Засега чисти откъм заболяването са само областите Кюстендил, Перник и Кърджали.