Актуални новини

Събития за дата

НОВИНИ ЗА ОБЩИНИТЕ

19 ЮНИ 2019

Dariknews.bg

Три общини в Добричко подадоха кандидатури за Съвета на децата

Добрич. Само три общини от област Добрич – Тервел, Добричка и град Добрич, подадоха в срок предложения за членове на Съвет на децата. Две от общините – Тервел и град Добрич са номинирали подрастващи, участващи в ученически форми на самоуправление, а Община Добричка е с номинация на индивидуална кандидатура. Предстои комисия, назначена със заповед на областния управител, да разгледа кандидатурите и да ги изпрати в Държавна агенция за закрила на детето.

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник-председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега в Съвета са членували 84 деца.

Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.

Държавната агенция за закрила на детето, от самото си създаване, е възприела практиката голяма част от дейностите да се извършват съвместно и съгласувано с децата. Чрез създаването на Съвета на децата Държавна агенция за закрила на детето направи възможно детското участие в системата за закрила на детето и постигна една много важна цел – възможност за пряк диалог с децата.

БТА

Кметът на Русе и посланикът на Босна и Херцеговина у нас са обсъдили възможностите за сътрудничество в туризма

Кметът на Русе Пламен Стоилов се е срещнал днес с посланика на Босна и Херцеговина у нас Здравко Бегович. Това съобщиха от общинската управа в града.

Стоилов е представил инвестиционния профил на общината, културно-историческите забележителности, проектите с европейско финансиране, които се изпълняват. По време на срещата са били обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на културата и туризма.

Посланикът ще присъства по-късно днес и на откриването на изложбата на Кристина Чавар в Художествената галерия в Русе. Експозицията включва 22 творби, обединени в цикъла "Изгубено съзвездие".

 Dariknews.bg

Безработицата в Пиринско намалява, най-сериозен е спадът в община Белица

Благоевград. С 0.3 процентни пункта е спаднало равнището на безработица за област Благоевград към 30.04.2019 година спрямо  предходния месец март. Това сочат данните на Регионална служба по заетостта- Благоевград. Спадът  спрямо същия период на предходната 2018 година е  7.6 %.

Цифрите сочат, че най- голям спад на безработицата има  в общините Белица и Якоруда, където в минали години са отчитани над 50%. Според  данните към 30- април  равнището  на безработица в община Белица е 38.8%, а регистрираните безработни лица са 1 589, а в община Якоруда тя е 29.2%, а безработните наброяват 1 425 души. От Бюрото по труда в Разлог отчитат това на сезонната  заетост в чужбина, но споделят, че наесен след завръщането на сънародниците ни не очакват голямо увеличение на процента на безработица. За двете общини са обявени и свободни работни места за специалисти със средно образование. За Белица се търсят 50 оператори за производство на автомобилни компоненти за работа в новооткритият завод за волани, а в Якоруда обявените позиции са 28, всички за пълначи.

В Разлог и Банско  равнището на безработица е доста по- ниско. За зимния курорт тя е  6.5%, а за  Разлог- 6.9%. Броят на регистрираните безработни лица са 437 за първата и 680 за втората община. В същото време туристическият бранш изпитва глад за квалифицирани кадри и е прибягва към „внос“ на работна ръка от чужбина. Някои работодатели вече са подали искания за наемане на работници от чужбина и провеждат консултации с бюрото по труда в Разлог. Очаква се първите работници да влязат в страната в края на юни и от началото на юли да започнат работа. Най- много са обявените свободни позиции  за камериери, бармани, сервитьори и готвачи. По- голямата част от тях са обявени от хотелиери в община Разлог. Там се търсят още шивачи, общи работници в областта на строителството  и секачи.

Zetramedia.com

Кметът на Община Тетевен бе гост на тържествата по повод 1000 г. град Радовиш в община Радовиш, Северна Македония

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, бе гост на тържествата по повод 1000 г. град Радовиш в община Радовиш, Северна Македония. Посещението бе по покана на Кмета на Община Радовиш – Герасим Конзулов.

Част от делегацията на Кмета на Общината бяха Тони Стоев и Свилен Русинов – зам.-кметове на Общината, Валентина Николаева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“, Соня Нанева – Главен експерт „Бюджет и финанси“, Стоян Лазаров – художник.

На 13 юни делегацията участва в среща с Посланика на Република България в Македония – г-н Ангел Ангелов, чийто домакин бе Кметът на Радовиш. В срещата участваха Председателят на Съвета на Община Радовиш, народен представител от Община Радовиш в Македонския парламент, общински съветници и ръководство на Общината.

Бяха обсъдени досегашните резултати от взаимното сътрудничество между двете общини, предстоящите дейности по проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“, който двете общини изпълняват по Програма на „Европа на гражданите“, както и възможности за кандидатстване по съвместни проекти и обмен на ефективни практики и в бъдеще.

 БТА

Председателят на парламента на Грузия Иракли Кобахидзе посети Велико Търново и разговаря с кмета Даниел Панов

Председателят на парламента на Грузия Иракли Кобахидзе посети днес Велико Търново и разговаря с кмета Даниел Панов, който е и председател на НСОРБ.

На разговорите са били обсъдени аспектите на партньорство между български и грузински общини, както и възможността за подписване на меморандум за сътрудничество между двете страни.

Според Даниел Панов грузински общини и неправителствени организации могат да кандидатстват съвместно с български партньори за финансиране от ЕС по различни проекти, което е добра основа за бъдещо сътрудничество между двете страни.

Пред журналистите грузинският гост отбеляза, че е важно да бъдат задълбочени контактите между двете държави и в сферата на туризма, тъй като интересът и от двете страни е голям. За целта се водят разговори за възстановяването на директна авиолиния между България и Грузия, което ще бъде важна стъпка за засилването на туризма между двете държави.

Предстоят разговори, в които ще бъде обсъдена възможността за побратимяване на старите столици на двете държави - Велико Търново и Мцхета, които днес са със статут на исторически и духовни столици, посочи Даниел Панов.

Във Велико Търново председателят на парламента на Грузия и водената от него делегация разгледаха експозициите в Музея "Възраждане и Учредително събрание" и историческите обекти в старата градска част.

 Blagoevgrad.utre.bg

Отчет на Бюджет 2018 бе представен на публично обсъждане в Благоевград

Бяха презентирани резултатите от дейностите по ключови проекти на общината

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджет 2018 се проведе в зала 5 на Община Благоевград. По време на срещата, водена от председателя на Общинския съвет Радослав Тасков, бяха отчетени и инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг.

На обсъждането присъстваха заместник-кметове на община Благоевград, ръководители на бюджетни звена и институции, общински съветници, представители на НПО, представители на Сдружението на югозападните общини, представители на КНСБ, експерти от общинска администрация, граждани и представители на медиите.

Председателят на Общинския съвет представи анализ на финансовите показатели на Община Благоевград за 2018 година в сравнение с показателите на национално ниво. Иво Николов, заместник-кмет по икономика и финанси, запозна присъстващите с отчетна информация за приходната и разходната част на бюджета на община Благоевград за 2018 година, както и за състоянието на общинския дълг за предходната година. По време на срещата беше направен отчет на капиталовите разходи по обекти. Зорница Кралева, заместник-кмет по европейските проекти и програми на община Благоевград, презентира изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз по оперативни програми и по програми за трансгранично сътрудничество за предходната година. В рамките на публичното обсъждане бе представен и отчет за изпълнение на Културната програма на Община Благоевград. 

Общия размер на приходите по отчет за 2018 година е в размер на 76 019 962 лева, в това число местни приходи – 39 712 464 лева и държавни – 36 307 498 лева.

Общият размер на приходите само от местни данъци е 10 492 569 лв., при уточнен годишен план 9 975 100 или изразено в проценти – 105,19 %.

Неданъчните приходи за 2018 година също са преизпълнени с 5% спрямо планираните. Най-значимият източник на собствени неданъчни приходи са общинските такси, които формират около 56% от общия размер на приходите. Втори по значение са приходите и доходите от собственост (почти 26%). Около 7% носят приходите от глоби, санкции и наказателни лихви. Значението на постъпленията от продажба на нефинансови активи е в размер на 13%.

 През 2018 година с най-голям дял от общите разходи са трудовите разходи, които заемат 47%. Разходите за издръжка възлизат на 27%, а капиталовите разходи са 22%, стипендии, помощи и субсидии – 4%.

По време на публичното обсъждане бяха презентирани резултатите от дейностите по ключови проекти на Община Благоевград, изградените обекти през миналата година, осъществените СМР дейности, както и постъпките за подобряване на условията в социалната сфера.

Подробният отчет на Бюджет 2018 е поместен на страницата  на Община Благоевград www.blgmun.com в раздел „Икономика”. Той ще бъде подложен на гласуване на заседание на общинския съвет в края на юни. Дотогава граждани и представители на институции могат да дават своите мнения и предложения, като ги входират в „Деловодство“ на Община Благоевград.

 Burgas.utre.bg

Община Бургас проектира облагородяването на междублокови пространства в целия град

Обновеното пространство при блоковете 92, 93, 94 и 95 в комплекс "Меден рудник" е моделът, по който трябва да се благоустроят всички междублокови пространства в Бургас. Това каза при официалното откриване на завършения обект от програмата за създаване на балансирана градска среда кметът Димитър Николов.

"Сега имаме възможност да видим едно прекрасно благоустрояване. Радвам се, че на безопасни настилки децата ще може да прекарват свободното си време, а техните родители и жителите на комплекса ще имат възможност да отдъхват активно. Имаме разработени проекти за още 6 междублокови пространства и в момента проектираме за още 8 пространства, които се намират в "Славейков", "Изгрев", "Зорница" и "Възраждане", каза Димитър Николов. На церемонията присъстваха още зам.-кметът инж. Чанка Коралска, териториалният директор Магдалена Манолова, общински съветници, представители на проектантския екип и изпълнителя на строителните дейности, деца и възпитатели от ДГ "Надежда", както и жители на "Меден рудник".

До месец ще започне реконструкцията на района при улиците "Мария Луиза" и "Климент Охридски". Там, по желание на хората, Община Бургас е предвидила изграждането на повече паркоместа. Останалата част ще бъде благоустроена, като се предвижда поставянето на повече зеленина за създаването на комфортна среда.

Обновеното пространство в периметъра на блоковете 92 - 95 ще позволи децата и възпитателите от най-голямата детска градина в комплекса - "Надежда", да провеждат по-разнообразни занимания.

В междублоковото пространство са изградени две детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0 до 3 и от 3 до 12 години, кътове за отдих, тенис маса и игрище за бадминтон. Второстепенни алеи осигуряват бърз достъп от входовете на блоковете до главната алея. Реновирани са стълбите през жилищните блокове, зелените площи са оформени по стандартите за балансирана градска среда. Поставени са нови пейки, кошчета за отпадъци, енергоефективно парково осветление. Създадени са условия за достъп на хора в неравностойно положение, внедрени са иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода.

Междублоковите пространства са обвързани чрез прокарването на общ маршрут, преминаващ през всяко едно от тях и обединяващ в себе си велоалея, алея за ролери и пешеходна алея. Този маршрут е обвързан със системата от велоалеи, изградена по главните улици около зоната, спирките на градски транспорт и вече обновените зелени пространства. Той се явява оста, по която се развиват основните дейности в пространствата.

Обновяването на междублоковото пространство е извършено по проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к Възраждане и ж.р. Меден Рудник" - етап 1" е на обща стойност 30 475 379, 31 лв. и се финансира по  Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0003-C01/04.01.2017.

 

Velikotarnovo.utre.bg

Удостоиха кмета на Свищов с грамота от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“

Призът е за приноса му при реализирането на проект „Морска академия 2020“

Кметът на Свищов Генчо Генчев бе удостоен от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ с почетна грамота за приноса му при реализирането на проект „Морска академия 2020“ за българо-унгарското сътрудничество в сферата на образованието и културата.

Призът му бе връчен по време на българо–унгарския образователен форум „9 години Морска Академия 2020”, реализиран от АДО „Дунав”. Събитието се състоя под патронажа на Министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев и Посланика на Унгария в Република България - Н. Пр. Текла Харангозо.

Основната цел на форума е разгръщане на българо–унгарското сътрудничество в сферата на образованието, културата, иновациите и междукултурния обмен, и по този повод на събитието бяха отличени личности с принос в провеждането на дейности за разширяване и популяризиране на основната цел.

Dnevnik.bg

Кметът на район "Витоша" събира подписи срещу строителството на кооперации

Подписка срещу строителството на кооперации в полите на Витоша инициира кметът на район "Витоша" инж. Теодор Петков (СДС). Подписката е в сайта Peticiq.com и призовава за намаляване на параметрите на застрояване в кварталите Симеоново, Драгалевци и Бояна.

"В момента коефициентът на интензивност на застрояването там е 1, което значи, че върху място 1000 кв.м може да направиш 1000 кв.м разгъната застроена площ. Ние предлагаме коефициентът да се намали на 0.5. Разрешената височина до кота корниз сега е 10 м, а искаме да се намали на 7 м", обясни за "Дневник" районният кмет Теодор Петков.

Жителите на трите квартала на срещи с районния кмет изразявали недоволството си от законната възможност сега да се вдигат кооперации в подножието на Витоша. "Искаме да ограничим тази възможност и зоната да бъде само за къщи", подчерта кметът.

В район "Витоша" има недостиг на детски градини, на училища и болници и презастрояването само усложнява ситуацията, обясни той. Затова подписката е своеобразно проучване на готовността на обществеността от района да поиска тези промени в Общия устройствен план на София.

"При 70 хиляди живеещи в район "Витоша", ако само 1000 подкрепят исканията, значи няма интерес", обясни Петков. Но ако броят на подписите е сериозен, ще се търси среща с кмета на София Йорданка Фандъкова и с главния архитект Здравко Здравков за намаляване на параметрите на застрояване в кварталите под Витошката яка, обеща той.

 Dnevnik.bg

Камарата на архитектите настоява да не се приема Наредбата за градска среда на София

Приемането на мнения и предложения по проекта на Наредба за градската среда в София приключи. Предстои общественото й обсъждане, а Софийската колегия на Камарата на архитектите в България (КАБ) призова главния архитект Здравко Здравков, който е инициатор на проекта, процедурата да спре и проектът да не се внася за разглеждане и приемане от Столичния общински съвет.

"На този етап Наредбата за градска среда е с непрецизирани текстове, неясни изисквания към проектирането, финансирането, изпълнението и контрола по него", се посочва в мотивите на софийската структура на Камарата на архитектите.

Това е първият проект за наредба, която ще налага стандарти за фасадите на сградите, цвета им, облицовката. Новите изисквания ще са задължителни за всички бъдещи инвестиционни проекти, като те ще трябва да вървят в комплект с т.нар. проект "Градска среда". Ако той липсва, главният архитект на София няма да дава разрешение за строеж, пише в проектонаредбата.

В този допълнителен проект "Градска среда" трябва да са изредени архитектурните детайли на бъдещата сграда – облицовки, стълби, изолации, вид дограма, настилки, дори тенти и пощенски кутии. Всички те трябва да са в тон със стандартите, налагани от наредбата.

Според проекта главният архитект на София може да обособява градски пространства, които носят самостоятелни характеристики и изискват цялостно решение чрез налагането на конкретен стандарт. Всеки квартал или улица ще развива свой характерен облик цветово или в силуетен ансамбъл от сгради и т.н. Налаганият от общината стандарт ще бъде разработен конкретно за дадения квартал или улица, за да се постигне и очертае неговата идентичност, пише още в проекта на наредбата.

Ако новите стандарти, залегнали в тази наредба, не бъдат изпълнени, главният архитект ще назначава комисия, която по предложение на кмета ще "приведе сградата в съответствие със стандартите на общината за сметка на собствениците на имота". Предвидени са и глоби от 200 до 500 лева за физически лица и от 500 до 2000 лева за еднолични търговци или юридически лица.

Юристът Борис Милчев, консултант на КАБ, атакува тези възможности за санкции на собствениците на имоти: "В Закона за устройство на територията (ЗУТ) имаше една алинея на член 108, която даваше възможност да се отказват проекти, ако противоречат на някакви естетически изисквания. Тази алинея беше отменена веднага, защото кое е естетично няма как да бъде оспорвано или преценявано в съда."

Новата наредба ще увеличи административната тежест, без да има достатъчен ефект от нея, смята той. По думите му архитектите са изразили несъгласие да им се налагат предварителни модели и виждания, които ще ги ограничават в проектирането на нови сгради и пространства.

"В европейските градове такива наредби са ориентирани най-вече към опазване на старите сгради и облика им. Текстовете им са насочени към консервация на определена градска среда, а не са насочени към бъдещото строителство", отбеляза Милчев. Само в Преходните разпоредби на проекта за наредбата е предвиден текст, който бегло засяга проблема с бездействието на собствениците на съществуващите сгради за поддържането им.

Съвсем друго е виждането на главния архитект Здравков по проблема с фасадите, претрупани с климатици, кабели, реклами и т.н. Създаваме системи от стандарти. Първите пилотни стандарти ще са за фасадите на стари сгради по улиците "Граф Игнатиев", "Солунска", "Шишман" и "Шести септември", заяви той при първото представяне на проекта на наредбата на 16 май.

"Всяка сграда по тези улици ще получи своето досие, което ще бъде качено на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство", и собствениците ще могат да си го получат. Именно в него ще се указват цветовите палитри, които да се ползват за фасадите при следващи ремонти и промени на сградата", каза арх. Здравков. За премахването на незаконни реклами, климатици и кабели в проектонаредбата е заложен срок от 3 години, докато за по-сериозните ремонти ще се разрешават и по-продължителни периоди.

Общественото обсъждане на проекта за Наредба за градска среда предстои, но софийската колегия на Камарата на архитектите се опасява, че процедурата може да бъде забързана, за да бъде внесена за разглеждане и приемане в този мандат на Столичния общински съвет. "А тя е с "непрецизирани текстове и неясни изисквания към проектирането, финансирането, изпълнението и контрола по него", подчертават архитектите и призовават за по-задълбочено изработване на текстовете в този първи нормативен документ за градската среда на София.

News.bg

Търсят решение на проблема с бездомните кучета в Смолянско

Община Смолян прави обществено обсъждане за бездомните кучета, съобщи БНР. То е във връзка с Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на България и изготвен проект на Общината.

Девет месеца вече функционира Общинският приют за временно настаняване на безстопанствени кучета в Девин.

Четирима души работят в него и обгрижват кучетата. Капацитетът на приюта е за около 130 кучета. В момента там има 127.

По думите на отговорника на приюта Христо Карангов проблемът идва от безотговорното отношение на стопаните към кучетата, които гледат.

Според местните, въпреки предприетите мерки, продължава да се увеличава броя на бездомните кучета в града.

В Смолян също предстои да се изгради временен приют за кучета. За целта общината е получила от правителството финансиране на стойност 230 000 лева.

В момента върви проектиране за разширение и реконструкция на бившия приют, чиято база ще се използва.

Actualno.com

Социалните услуги за деца в Габрово се разширяват с нова инфраструктура

 С инвестиция от близо 300 хил. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ е модернизирана социалната инфраструктура за деца. Изцяло ремонтирани са помещенията на неизползваем етаж в бившата детска градина на ул. „Ивайло“ № 13. Там се предоставят социални услуги за деца и възрастни. Преустройството ще позволи пребазиране на Центъра за обществена подкрепа, който сега работи в зала „Възраждане“. Услугата ще разшири дейността си за повече потребители, които ще имат на разположение различни по функционалност зали. Обособена е първата за Габрово „синя стая“ за щадящо изслушване на деца, участващи в съдебни процедури. В двора на сградата на площ от 215 кв. м е изградена сензорна градина за стимулиране на сетивността при деца и младежи със специфични нужди. Тя ще се ползва от потребителите на центъра за деца от аутистичния спектър „Келер“ и от дневния център в кв. „Велчевци“. Двете заведения ще се обединят в обща услуга – „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. За тази цел по проекта е доставено специализирано оборудване и техника. Събитието за откриване на реализираното по проекта ще се състои в понеделник, 24 юни 2019 г., от 11:00 часа в Центъра за социални услуги – ул. „Ивайло“ № 13, кв. „Христо Ботев“. Достъпът е отворен за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

 Actualno.com

В Смолян откриха обновената експозиция в къща-музей „Ласло Наги“

 В Смолян бе открита обновената експозиция в къщата музей „Ласло Наги“ под наслов „Кой любовта ще пренесе“, носеща заглавието на най-известното стихотворение на унгарския поет. -0:20 В церемонията с кмета Николай Мелемов и областния управител Недялко Славов участваха зам.-министърът на културата Амелия Гешева, посланикът на Унгария н.пр. Текла Харангозо, членове на семейството на Ласло Наги.

Изложбата е посветена на сина на поета – Андраш Наги (1953-2018), чиято дъщеря приветства присъстващите и благодари на Смолян за уважението към творчеството на дядо й. Ласло Наги (1925-1978) е класик на унгарската литература, поет, преводач, художник, един от първите носители на международна Ботевска награда и орден "Кирил и Методий". Превел е над 10 000 стиха от българската поезия. Три пъти получава наградата "Атила Йожеф", отличен и с унгарската държавна награда "Кошут". Обновител на унгарската поезия със сложно метафорична езикова сплав, с т.нар. "дълги песни". Поетът е автор на 24 книги. На български са издадени четири негови стихосбирки. Той пристига в България през 1949 г. със стипендия. Остава и твори две години, завладян от българската природа и поезия. Добрите му впечатления от България често го връщат в страната ни, придружаван от съпругата му – поетесата Маргит Сечи.

Изложбата се реализира като проект на Унгарския културен институт в София. Тя включва най-важните елементи от изобразителното, предметното и поетичното наследство на Ласло Наги. Както в поезията, така и в изобразителното и графичното му творчество изпъква мотивът на коня като символ на изчезващия свят на селото, на природата, на естествените общности и на свободата. Обновената постоянна експозиция е втори етап в процеса на реновиране на музея в Смолян. През 2016 г. със средства, предоставени от Министерство на културата, е направен основен ремонт на покрива му. Сградата е архитектурна недвижима културна ценност с местно значение, строена през 1870-73 г. за жилищни и стопански нужди на фамилия Гьорджеви, занимаващи се с абаджийство и конкретно с боядисване на аби (домашно тъкани вълнени платове за шиене на традиционно облекло). Техническото преоборудване възлиза на 13 800 лв. и включва съвременно осветление, мултимедийни прожектори и друга техника.

Културната проява е част от празничната програмата на община Смолян по повод честването на обединения град Смолян. В нея взеха участие също представители на Унгарския културен институт в София, Националния фонд "Култура" на Унгария, Унгарската академия на науката, литературен музей "Петьофи", Регионалния исторически музей в Смолян, Съюз на унгарските писатели, Съюз на българските писатели, Българско републиканско самоуправление, Българско самоуправление на Кишпещ, община Кишпещ, фондация "Духовното наследство на Ласло Наги".

Targovishtebg.com

Кметът участва в дискусия по програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“

Kмeтът д-p Дapин Димитpoв днec yчacтвa в диcĸycия в Coфия пo пpoгpaмaтa нa Mиниcтepcтвoтo нa здpaвeoпaзвaнeтo „Πoдoбpявaнe нa ycтoйчивocттa нa нaциoнaлнaтa пpoгpaмa пo тyбepĸyлoзa“, финaнcиpaнa oт Глoбaлния фoнд зa бopбa cpeщy CΠИH, тyбepĸyлoзa и мaлapия.

 Д-p Димитpoв yчacтвa в ĸaчecтвoтo cи нa пpeдceдaтeл нa Πocтoяннaтa ĸoмиcия пo здpaвeoпaзвaнe ĸъм Haциoнaлнoтo cдpyжeниe нa oбщинитe в Peпyблиĸa Бългapия.

Cpeд диcĸyтиpaнитe тeми ca пpeвeнциятa и poлятa нa лeчeбнитe зaвeдeния пpи ĸoнтpoлa нa тyбepĸyлoзaтa в Бългapия, пpинocът нa нeпpaвитeлcтвeнитe opгaнизaции ĸъм пpeвeнциятa, ĸaĸтo и cътpyдничecтвoтo в нaдзopa нa бoлecттa нa peгиoнaлнo нивo.

 БТА

В Свищов е открита обновена спортна площадка

В Свищов е открита обновена спортна площадка, съобщиха от пресцентъра на крайдунавската община. Спортната площадка се намира в квартал "Дунав" и е обновена със средства от общинския бюджет в размер на близо 20 хиляди лева.

Обновената зона за спорт е с изкуствена настилка на целия терен, който е обособен за футболно, баскетболно и волейболно игрище, както и с кътове за отдих.

Кметът Генчо Генчев е отправил апел към всички младежи и деца да се радват на живота, но да пазят и да не рушат новите придобивки. Той е уточнил, че предстои изграждане и на детска площадка в квартала.

Novini.bg

Чудотворната икона на Св. Богородица Скоропослушница ще бъде изложена в Банско

удотворната икона „Св. Богородица Скоропослушница (Дохиярска)” ще пристигне в храм „Света Троица” Банско на 1 юли 2019 г., като в същия ден ще бъде отслужена празнична Вечерня, съобщиха от пресцентъра на Община Банско.

На 2 юли от 08.00 часа ще започне утринната Литургия, а в 09.00 часа - светата Литургия.

През цялото време чудотворната икона ще бъде поставена насред храма за молитвено поклонение. В богослуженията ще вземат участие: Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим, Заподноевропейският митрополит Антоний, архимандрит Василий, монасите от Светогорския манастир Дохияр и храмовите свещеници.

Светата икона се нарича Скоропуслушница, тъй като бързо чува молитвите на вярващите, а Светинята е изписана и осветена в Дохиярската света обител, където още през десети век се е прославил оригиналният ѝ чудотворен образ.

  Dobrichonline.com

Кралица на Лавандулата“ избират на 22 юни в Генерал Тошево

Тази година програмата започва от 16:00 часа, в събота, на площада в добруджанския град. Предвидени са Лавандулов базар, детска работилница, Конкурс „Кралица на Лавандулата“ и Гала-концерт, който е с начален  час 19:30 ч. Специален музикален гост ще бъде певицата Димана.

В рамките на Фестивала ще се проведе и среща на производителите на лавандулово масло от региона.

БТА

В община Тунджа ще празнуват с народни носии

Община Тунджа организира на 22 юни в село Генерал Инзово ежегодния празник на народните традиции под наслов "Модата се мени, фолклорът остава", съобщиха от общинския пресцентър.

Изискването към участниците е да са облечени в местни или национални носии - автентични, сценични или стилизирани. За участие в празника ще се допускат и гости в старинни облекла на други народи.

Целта на проявата, която обичайно събира стотици жители от съседни общини, е да утвърждава традициите и фолклорното богатство на Източна Тракия. Ще бъдат представени характерните за района музика, песни и танци, както и предмети на приложното изкуство. На място домакините ще приготвят традиционни ястия и ще ги предлагат за дегустация с различни напитки.

 Zapernik.com

Висшисти от чужбина и кокони преобразяват Перник

С богата празнична програма Перник ще отбележи на 26 юни 90 години от обявяването на Перник за град. С указ № 402 на цар Борис III на 26 юни 1929 г. Пернишката селска община е преобразувана в градска.

Историята на селището е започнала много по-рано – още в средата на 6-ото хилядолетие пр. Хр. Перник е съвременник на Казанлъшката гробница, на Тракийското съкровище, свидетел е на завоеванията на Александър Македонски, на Олимпийските игри, на управлението на Перикъл в Атина.

Разработването на Владайско-Мошинско-Пернишкия каменовъглен басейн е дало силен тласък на иначе бедния след Освобождението живот в котловината. През 1891 г. е започнал промишленият добив на въглища. Днес първият рудник е превърнат в музей, който е единствен на Балканския полуостров. Вкаменено дърво до него на повече от 5 млн. години, докосвано при слизането под земята от първите миньори за късмет, перничани обявиха за талисман на щастието.

Градът, който днес живее със самочувствие на предградие на столицата, има железопътна връзка със София още от 1893 г. Жп линията била открита заради разрастването на въгледобива.

През 1895 г. в Перник светнала първата електрическа крушка в България – дори преди Царския дворец.

Четири години по-късно била построена и първата българска електроцентрала. След получаване на статут на мината на държавно предприятие с автономно управление през 1925 г. Перник претърпял най-голямо в проценти нарастване на населението в национален мащаб, следван от София и Бургас.

През 1900 г. в селището живеели около 2 020 души, а през 1930 г. – 20 000 души. Тук била привлечена интелигенцията на тогавашна България –инженери, завършили висше образование във Франция, Белгия , Германия, Русия, а по-късно и в България, лекари, учители, техници, хора на изкуството, немалко чужденци. С идването си те пренесли европейския опит в организиране на производството, градоустройството на селището, организацията на социалната и културната дейност.

В края на 1901 г. село Перник имало своя „музикален състав“ – първият граждански духов оркестър в България. Преди да бъде обявен за град, Перник имал парк, в който всяка вечер свирел Минният струнен оркестър, както и театър, добра спортна база, изградени културно-просветни, благотворителни, културни и спортни организации. С увеличаване на населението през първите десетилетия на XX век Перник станал голям консумативен център. Появили се магазини за дрехи и за колониални (хранителни) стоки, сладкарници, бозаджийници, пивници, колбасарници, обущарници, книжарници.

През 1930 г. кръчмите в Перник били 44, през 1931 г. – 54, през 1932 г. – 63, а през 1944 г. – 320. Те са били място за покупко-продажба на земя и добитък, наемане на работници, за срещи и сватосване на отделни родове, уговаряне на сватби, даване и връщане на кредит, решаване на политически спорове и прочие. Пернишкото кафене било само място за игра на карти, табла, билярд или моникс. Тук чешки инженери донесли първата у нас модерна рулетка за хазарт. Също тук се намирало единственото кафене, наречено на буква от азбуката – „Ъ“. Вечер по главната улица на Перник почти не можели да се видят жени и мъже в традиционно граовско облекло. Няколко шивачи, изучили занаята в чужбина, осигурявали на гражданите модни дрехи.

Жилищният квартал „Твърди ливади“, построен в периода 1926-1928 г., пък станал първият планиран работнически квартал в България. Перник постепенно се превърнал в индустриалното сърце на България. През 1933 г. започнало строителството на първото в страната предприятие за валцувани метали „Български железни заводи“, оборудвано с електродъгови металургични пещи. През 1934 г. влязла в експлоатация първата у нас брикетна фабрика. Същата година започнало строителството на стъкларския завод „Кристал“, произвел първото българско стъкло.

През 1948 г. машинната служба при „Мини Перник“ била преобразувана в първия у нас машиностроителен завод. Първата петилетка на българската икономика беше всъщност петилетка за Перник. В периода 1950-1970 г. са започнали работа ТЕЦ „Република“, металургичният завод „Ленин“, дал първата родна стомана, заводите за токоизправители, за заваръчни машини, за феромагнити, заводът за специални стоманени профили. В пернишките промишлени предприятия са работили специалисти и работници от Чехия, Германия, Полша, Австрия, Русия, Виетнам, Япония и други.

През втората половина на XX в. Перник израснал като промишлен център с национално значение с добре развита металургия, машиностроене, енергетика, стъкларска и циментова промишленост, производство на топлоенергия и др.

Духът и усмивката на перничани обаче винаги са живи. Жителите на града правят най-големия фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Европа. Градът е европейска столица на сурвакарските игри. Фестивалът на маскарадните игри е едно от най-колоритните и по мащаби, и по зрелище събития в България и на Балканския полуостров. Това e най-авторитетната изява на традиционни народни игри и обичаи с маски.

Една духовна традиция, която  се  предава от поколение на поколение и която се съпреживява от всички  местни, гости и участници.  Усещането, че ти си част от един голям мащабен проект, който представя  България пред света, е неповторимо. Затова и приготовленията са дълги и изискват търпение и не малко средства.

Обичаят „Сурва“ влезе в световната съкровищница на ЮНЕСКО. Той е част от нематериалното културно наследство на човечеството.

И ако днес  Перник  се идентифицира с  неповторимите сурвакарски костюми  по време на Сурва, заслугата е на всички, които живеят, работят и творят  в града.

И ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ОТ ЖИВОТА НА ПЕРНИК:

 Една от емблематичните сгради Дворецът на културата е проектиран в класически стил от българския архитект Александър Дубовик, като за изграждането му се използват основно български материали: цветен жаблянски мрамор, бял русенски камък, дъбова дървесина… Днес той продължава да бъде дом на изкуството и културата и любимо място на перничани и гости на града.

 Сградата на Минна дирекция в Перник е построена през 1932 година. Тя е по проект на българските архитекти Коста Николов и Илия Попов, издържана в неокласически стил и разполага с великолепен вътрешен двор. Отвътре е облицована с италиански мрамор, полиран гранит и декоративен чешки фаянс. Часовниковият механизъм на кулата е система „Бреге“ и е свързан с още 30 по-малки стенни часовника, разположени в кабинетите на дирекцията. Системата работи на електромеханичен принцип.  Сградата е недвижима културна ценност, част от групов паметник.

 Княз Фердинанд и министър-председателят Стефан Стамболов на 9 август 1893 г. присъстват на освещаването на сградата на гара Перник и официалното пускане в експлоатация на жп линията София-Перник. Персоналът на гарата е 7 човека.

 В Перник е произведено първото българско стъкло.  През 1934 г. започнало строителството на стъкларския завод „Кристал“. Фабриката произвежда плоско и кухо стъкло, буркани, право и огънато закалено стъкло за автомобили.

 Иван Вазов работи като преводач в Перник. Писателят се установява в тогавашното село Перник през 1873 – 1874 г. като преводач от френски и турски език на специалисти инженери, работещи на жп линията София – Кюстендил. Назначен е от Хафъз паша. Написва стихотворението „Перник“, което отпечатва по-късно в календара на Янко Ковачев през 1878 г. В него възпява „победите на Кракра и Самуила“.

 В Перник учи и израства голямата българска актриса Катя Паскалева. Тя е родена в град Петрич, но израства и учи в Перник, където прави и първите си стъпки в театралното изкуство. Тук баща й има приятели сред гръцките емигранти, които създават самодеен театър. Като първокласничка Катя Паскалева дебютира в техен спектакъл, като изиграва роля на момче, син на партизанка. По-късно преминава през драматичните състави на Пионерския дом, както и в Пернишкия театър. През 2016 година актрисата беше обявена за почетен гражданин на град Перник.