Лансираните в публичното пространство тези за „бездействие“ на кметовете за премахване на винетките по важни маршрути са оправдание

20.02.2020

198

Още в началото на 2019 г. НСОРБ проведе поредица от консултации с МРРБ относно намирането на адекватно решение на проблема с пътища, включени в приетия с Решение на МС списък на платената пътна мрежа. Това са отсечки, които обслужват население на една и съща община или осигуряват единствен достъп на хората до жизнено важни обекти извън територията на населено място, в което живеят – работа, болнично заведение, училище и др.

Позицията на държавните институции остана категорична: в случай, че дадена община иска освобождаване на определени участъци от заплащане на винетна такса, то следва да поеме ангажимент по поддръжка и ремонт на тези участъци и да предприеме действия за промяната на собствеността на съответния участък - от публична държавна той да бъде актуван като публична общинска собственост.

Предвидената процедура е многоетапна и изисква освен заявлението, което трябва да подаде кметът, решение на Общинския съвет, писмено съгласие на заинтересованите страни, съгласувателни писма, решение на УС на АПИ и едва след това – доклад от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и информационните съобщения до Министерски съвет за внасяне на изменение в приетото вече РМС. Не на последно място общините трябва да обезпечат от своя бюджет поддръжката и ремонта на съответните пътни участъци.

За доста общини със значителен брой малки населени места и икономическа активност, фокусирана в общинския център, обезпечаването на подобен финансов ресурс е невъзможно и поради тази причина кметовете им се въздържаха да подадат заявления за прехвърляне на пътища с надеждата, че ще бъде намерено разумно решение, което да не изолира гражданите от страната.

Ето и фактите:

В краткия срок, предоставен от АПИ за подаване на заявления (от 22 януари до 31 януари 2019 г.), 184 общини са изпратили необходимите документи. Сред тях са: Ямбол, Шумен, Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Габрово, Ловеч, Перник, Пловдив, Смолян, Хасково, Белица, Павликени, Челопеч, Рила и Варна.

Чрез НСОРБ пет общини са заявили желание за прекласиране на участъци от републиканската пътна мрежа в общински пътища: Белица, Челопеч, Рила, Павликени и Варна. По наши данни отказ е получила община Павликени. Останалите са в процедура.