НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги във връзка с подготовка, провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки за нуждите на Национално сдружение на общините в Република България“

689

НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги във връзка с подготовка, провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки за нуждите на Национално сдружение на общините в Република България“

 

Електронна преписка № 2019-995/17.07.2019 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
17.07.2019 Решение за откриване на процедура Номер на удостоверението за време: 4000105289016
Удостоверено време: 2019-07-17T10:44:47Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.07.2019 Обявление за поръчка Номер на удостоверението за време: 4000105289019
Удостоверено време: 2019-07-17T10:44:49Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.07.2019 Документация Номер на удостоверението за време: 4000105289020
Удостоверено време: 2019-07-17T10:44:51Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
27.08.2019 Протокол № 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000107662759
Удостоверено време: 2019-08-27T11:49:45Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
25.09.2019 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000109385054
Удостоверено време: 2019-09-25T10:10:35Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.10.2019 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000109869377
Удостоверено време: 2019-10-04T11:04:49Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.10.2019 Протокол № 3 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000109869530
Удостоверено време: 2019-10-04T11:07:04Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.10.2019 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000109869680
Удостоверено време: 2019-10-04T11:08:58Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
25.11.2019 Обявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000113152101
Удостоверено време: 2019-11-25T11:27:39Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
25.11.2019 Договор за изпълнение и приложения Номер на удостоверението за време: 4000113152102
Удостоверено време: 2019-11-25T11:27:41Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението