Конкурсът по инициативата WiFi4EU се отваря на 7.11.2018г. в 13 часа Централноевропейско лятно време

01.11.2018

346

Следващият конкурс по инициативата WiFi4EU ще бъде отворен на 7 ноември 2018 г. (сряда) в 13 часа Централноевропейско лятно време. Общините, които имат регистрация и са качили необходимите придружаващи документи следва само да нестиснат бутона за кандидатстване в горецитирания час. От имащите право на кандидатстване 265 общини в България, регистрация за участие в инициативата са направили 229 общини. Останалите 36 общини имат време до 7 ноември да направят своята регистрация и да се включат в надпреварата за ваучери в размер на 15 хил. евро за осигуряване на безплатна, високоскоростна WiFi връзка в центровете на обществения живот на съответната община.

За допълнителна информация по темата може да се обръщате към Христина Добрева, Главен експерт в Дирекция „Информационни технологии“ на МТИТС на телефон 02/9409283 или на електронен адрес: hdobreva@mtitc.government.bg .