Кметове на български общини вземат участие в международния форум Muni World

18.02.2020

172

Кметовете на Монтана Златко Живков, на Лом Георги Гаврилов, на Девня Свилен Шитов, на Малко Търново Илиян Янчев, на община Крушари Илхан Мюстеджеб, както и заместник кметовете на Бургас - Весна Балтина, на Гоце Делчев - Валери Сарандев, на Лом - Хилда Владимирова и експерти от общините са на посещение в Израел, където ще вземат участие в специализираният форум за общини и местни власти Muni World. В рамките на посещението си българската делегация проведе среща с изпълнителния директор на Федерацията на местните власти в Израел Шломо Долбегр. Домакините представиха своя опит в прилагането на устойчиви технологии за добиване на питейна вода от морето, преработка на отпадни води за напоителни нужди и реформите във водния сектор. Израел използва 75% обезсолена морска вода за покриване на питейните нужди на населението, а 80% от пречистената отпадна вода от градовете се използва повторно за нуждите на земеделието.

Българската делегация посети Общинския иновативен център към Федерацията на местните власти, който бе открит преди три месеца и подпомага управата на населените места в разработването и ползването на иновативни решения за „интелигентни градове“, провежда проучвания, изготвя бизнес-планове за прилагането на иновации в практиката, предоставя експертна помощ и подготвя процедури за централизирано възлагане на обществени поръчки в сферата на високотехнологичните решения, от които могат да се възползват всички общини. В изложбената зала на Центъра могат да бъдат разгледани и тествани редица от предлаганите технологични решения, като контейнери за смет със сензори, които позволяват оптимизиране на извозването, многофункционални светофарни стълбове снабдени с камери, осветление, интернет и др., специализирани онлайн приложения за нуждите на общините и т.н.

В град Модеин, българските гости бяха приети от кмета на общината Хаим Бибас, който е и председател на израелската федерация на местните власти. Град Модеин е основан едва през 1993 г. и днес населението му достига близо 100 000 души на средна възраст под 40 години. Градското развитие е подчинено на предварително разработен план, който включва създаването на нови квартали, строгото правило за 50% залесяване и широко внедряване на иновативни решения, позволяващи по-ефективно управление и по-добър живот, с по-ниски разходи на общината.

Българските кметове бяха приети от българския посланик в Държавата Израел г-жа Румяна Бъчварова и обсъдиха с нея възможността за потенциални бъдещи партньорства.

Българската делегация положи цветя пред паметника посветен на спасяването на българските евреи през 1943 г.

В рамките на визитата си нашата делегация  ще посети редица израелски общини и ще вземе участие основната конференция на Muni World 2020 г., чийто акцент са сигурността и иновациите.