Кметът на Казанлък подписа договор за нов мащабен проект за представяне наследството на древните траки

22.11.2019

354

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за безвъзмездно финансиране на проекта „Светът на траките“. Цялостното представяне на тракийските гробници в Долината на тракийските царе ще предложи на посетителите възможно най-ярко пресъздаване на света на траките и тяхната култура.

 “Това е първият одобрен проект от началото на третия ми мандат. Чрез „Светът на траките” ще продължим да работим в посока развитие на туризма в региона целогодишно, като създаваме интегриран туристически продукт“ - коментира г-жа Стоянова.

Проектът е на обща стойност 8 657 364,82 лв, с продължителност за изпълнение 2 години. Одобреното финансиране от ОПРР чрез Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 6 735 429,83 лв. , а допълнителен ресурс в размер на 1 921 935 лв. община Казанлък осигури чрез финансовия инструмент Фонд за устойчиви градове.