Казанлък – домакин на Шестата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

01.02.2019

744

 

Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества ще се проведе на 21 и 22 февруари 2019 г. Събитието, тази година се осъществява с домакинството на община Казанлък, която се кандидатира и бе избрана за домакин на Срещата.

Това е шестото издание на този важен форум от календара на НСОРБ, чийто организатор е “НСОРБ -Актив” ЕООД. Участниците в него - управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, както и заместник-кметове и кметове на общини и общински съветници, за поредна година ще могат да обсъдят актуални въпроси и да споделят опит в търсенето и намирането на решения за по-ефективно и качествено изпълнение на стопанската дейност на общините. Желанието ни е, чрез обмяна на опит и добри практики да се повишат експертните знания, професионални умения и управленски капацитет на ръководителите на общинските предприятия и търговски дружества.

Генерален спонсор на Срещата е „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД.

Форумът има за цел да даде възможност да се дискутират решения за по-добро и ефективно управление и изпълнение на стопанската дейност на общините, да се сподели опит и да се насърчат усилията на общинските предприятия и търговските дружества да предоставят качествени, достъпни и конкурентни услуги.

В програмата са включени теми свързани с вътрешния одит и системите за финансово управление и контрол като инструменти за ефективно и ефикасно управление на общинските предприятия и търговски дружества; решения за по-добро взаимодействие със собственика; възможностите за подкрепа на инвестиционните приоритети на общините от страна на държавата и за сътрудничество при изграждането на индустриални зони; предстоящи промени в законодателството.

За участие в дискусиите по посочените теми очакваме потвърждение от страна на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, Българска агенция за инвестиции, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит", Министерство на финансите.

В програмата е предвидено и превърналото се в традиция представяне на обекти и услуги от страна на общината-домакин.

Предварителна програма и информация за условията, таксите и начините да заявите участие са изпратени на и-мейлите на общините и публикувани на сайта на НСОРБ- Актив http://www.namrb-activ.org/ .