Изпратихме до МФ предложенията на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети и централния бюджет за 2020 г.

19.09.2019

545

В съответствие с установените срокове по бюджетната процедура за 2020 г., както и предвид предстоящите на 27 октомври избори за кметове и общински съветници, на последното си за мандата заседание на 30 август 2019 г., УС на НСОРБ одобри рамката на нашите предложения за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет за следващата година. 

Можете да се запознаете с конкретните ни предложения и мотиви в писмото, което изпратихме до министъра на финансите г-н Владислав Горанов - ТУК.