Изменен срок за подаване на декларацията по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2017 г.

11.05.2018

852

 

Писмо във връзка с променен срок за подаване на декларацията по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2017 г. можете да видите ТУК