Изменени са условията по Целевата програма за топъл обяд у дома

07.04.2020

990

От 6 април се изменят  условията за набиране на проекти по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g

Промените са в само Раздел II. Обхват и размер на финансирането. Съгласно тях срокът за изпълнение на програмата от 1 май до 19 юни се променя на: до 33 работни дни, считано от датата на подписване на договора между общината/района на общината и АСП, или от конкретна дата посочена в проектното предложение на кандидатите.

Изменението е по предложение на НСОРБ и общини и цели създаването на възможност в спешен порядък да стартира предоставянето на топла храна, особено в общини, в които има остра необходимост от подкрепа и чиито проекти за предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма за храни, са приключили.

Изменения във връзка със сроковете на Целевата програма са направени и във формуляра за кандидатстване и в проекта на договор между общината/района на общината и АСП.

НСОРБ благодари на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и екипа на АСП за изключително бързата реакция по отразяване на предложенията на общините за изменение на условията на Целевата програма.

В писмото на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева до НСОРБ се отправя молба към общините, които вече са подали формуляр за кандидатстване и желаят да променят заявените в него параметри, свързани с периода на изпълнение на проекта, да се свържат с екипа за управление до 9.04.2020 г. на тел. 02/8119694. За всички останали подадени проекти оценката продължава при първоначално заявените параметри.