Издигнати са кандидатите за членове на УС на НСОРБ

07.02.2020

197

Делегатите от Североизточния район за планиране избраха своите кандидати за членове на Управителния съвет на НСОРБ.  В края на месец януари започна процедурата за обновяване на ръководните органи на  Сдружението, което обединява всички 265 общини в страната.

Делегатите от 35-те общини на областите Варна, Добрич, Добричка, Търговище и Шумен издигнаха за членове на УС на НСОРБ кандидатурите на кмета на община Аксаково Атанас Стоилов, кмета на община Генерал Тошево Валентин Димитров и кмета на община Върбица Мердин Байрям.

Съгласно правилата на НСОРБ, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат предложени за гласуване от  Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.