Избран е ръководният екип на ПК по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ

14.07.2020

238

Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ избра своето ръководство за новия мандат.

Председател на Комисията: Владимир Георгиев – кмет на община Самоков

Заместник-председатели:

Делян Млъзев – кмет на община Елена

Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна

Пантелей Мемцов – председател на ОбС Чепеларе

Мария Динева – председател на ОбС Стара Загора

Мария Стойчева - председател на ОбС Тетевен

Десислава Терзиева – кмет на с. Марково, община „Родопи“