Информационен ден по Норвежката програма

30.04.2020

360

На 13 май от 10:00 часа ще се проведе онлайн информационна среща по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

За участие се изисква предварителна информация. Програмата на информационния ден включва:

  • Обща информация по поканата за подбор на проектни предложения -основни понятия, допустими кандидати и партньори, партньорско споразумение, основни цели, целеви групи и дейности;
  • Допустими и недопустими разходи, бюджет, финансова информация, плащания, специфични условия;
  • Заключителна сесия: въпроси и отговори

Повече информация на: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/novini/informaczionen-den-uebinar-po-malka-grantova-sxema-krgova-ikonomika-po-programa-%E2%80%9Eopazvane-na-okolnata-sreda-i-klimatichni-promeni%E2%80%9C