Информационен ден по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

20.07.2020

82

 

На 28 юли (вторник) от 10:00 часа, дирекция „Международни проекти“ в МВР ще проведе информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65AMNP001-1.010 „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила“ https://www.namrb.org/proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-za-podkrepa-na-lica-s-predostavena-mezdunarodna-zakrila

Информационният ден ще е под формата на видеоконференция в платформата WEBEX. Желаещите да участват в информационния ден трябва да изпратят две имена  и имейл на участниците до 17:30 на 24.07.2020 г. на следните електронни пощи: dmp@mvr.bg и aagarkova.43@mvr.bg

Сесията за достъп до събитието ще бъде активна в 9:45 часа на 28 юли. Присъединяването към видеоконференцията е на:  https://meetingsemea20.webex.com/meet/pr951246045

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е наличен на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ecaa50c-8782-4cee-bd7c-d42c10e72210?fbclid=IwAR2gxZHLExdbulAHIbjay0KeO4VRgcQqP8Vh9jqRQsyWvGtAUnMsUszVkYw

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 23:59 часа на 30 септември.