Информация за училищните автобуси набира Министерството на образованието и науката

30.04.2019

489

Министерство на образованието и науката ни информира, че е необходимо общините да предоставят следната информация за училищните автобуси:

  • В срок до 10 май 2019 г. да изпратите попълнена справка за техническото състояние на училищните автобуси, с които се извършва превозът на децата и учениците на територията на общината, имащи право на безплатен превоз съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.
  • В случай, че Вашата община желае да получи училищни автобуси е необходимо в срок до 17 май 2019 г. да изпратите попълнена Заявка за предоставяне на училищни автобуси.

Справките и заявките могат да бъдат изтеглени и от интернет страницата на МОН – „Програми и проекти“ и от тук:

Образец на справка за техническото състояние на училищните автобуси

Образец на Заявка за предоставяне на училищни автобуси

Попълнените справки и заявки се изпращат в МОН на електронен адрес: g.kirkov@mon.bg