Обучение по прилагане на последните и на предстоящите изменения на ЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“

10.10.2019

95

Във връзка с новите правила за възлагане на обществени поръчки от 1 ноември чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и практическото прилагане на последните изменения в ЗОП, ще се проведат 3 обучения. Лектори ще бъдат юристи, с доказан опит в областта на обществените поръчки и представители от „Информационно обслужване“, в качеството им на участник в консорциум „ЕОП България“, разработил ЦАИС.

  • 10-11 октомври 2019 г., лектор Милана Кривачка, гр.София, хотел „Царско село“;
  • 17-18 октомври 2019 г., лектор Ивайло Стоянов, гр.Ловеч, хотел „Президиум Палас“;
  • 7-8 ноември 2019 г., лектори Елена Димова и Александър Александров, гр.Стара Загора , хотел „Мериан Палас“.

И за трите обучения регистрацията за участие е отворена на сайта на НСОРБ-Актив www.namrb-activ.org, където можете да намерите подробна информация с условията за участие и размера на таксите за всяко от обученията.