График на провеждане на първите заседания на Постоянните комисии на НСОРБ

22.06.2020

588

Малко повече от седмица ни дели от началото на първите заседания на Постоянните ни комисии. На предстоящите заседания ще бъдат избрани ръководствата на комисиите, ще се начертаят задачите пред комисиите и ще бъдат дискутирани актуални теми.

Заседанията на 10-те комисии ще се проведат в периода 1 – 20 юли на две места в страната - гр. София и с. Гергини, община Габрово. Покани с допълнителна информация и дневен ред, членовете на комисиите могат да очакват 10 дни преди насрочената дата на заседание, на електронните пощи, които са ни предоставили.

График на провеждане на първите заседания на Постоянните комисии на НСОРБ:

  • ПК Местни финанси, бюджет и общинска собственост1 юли 2020 г., София
  • ПК Земеделие, гори, селски и планински райони  7 юли 2020 г., с. Гергини, общ. Габрово
  • ПК Социална политика  8 юли 2020 г., с. Гергини, общ. Габрово
  • ПК Устройство на територията, недвижимо културно-историческо наследство  9 юли 2020 г., с. Гергини, общ. Габрово
  • ПК Образование, младеж, спорт и култура  13 юли 2020 г., София
  • ПК Местно самоуправление, икономическа политика и туризъм  14 юли 2020 г., София
  • ПК Европейски фондове, национални и международни програми и проекти – 15 юли 2020 г., София
  • ПК Административно обслужване и общинска администрация  16 юли 2020 г., с. Гергини, общ. Габрово
  • ПК Здравеопазване – 17 юли 2020 г., с. Гергини, общ. Габрово
  • ПК Екология и чиста околна среда  20 юли 2020 г., София

Членовете на Постоянните комисии на НСОРБ ще получат покани и дневен ред на заседанията на посочените електронни пощи 10 дни преди датата на заседанието на ПК, в която/които участват.

Очакваме Ви!