Фермерските пазари в условията на коронавирус

03.04.2020

312

В писмо до НСОРБ относно дейността на фермерските пазари за суровини и храни от животински произход, предназначени за директни доставки до краен потребител в условията на извънредното положение, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева препоръчва всяка община да оцени индивидуално условията на наличните пазари, като отчете тяхното разположение, капацитет и брой на участващи производители. Усилията на МЗХГ и общините са насочени към подкрепа за производителите при гарантирано спазване на изискванията, въведени във връзка с епидемичната обстановка.

 

НСОРБ припомня някои добри европейски практики, които биха могли да бъдат приложени:

  • разширяване площта на фермерските пазари/кътове и поставяне на информационни табели за спазване на мерките за биосигурност;
  • въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
  • наличие на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
  • предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
  • спазване на дистанция от минимум 2 м;
  • ползване на предпазни средства от продавачи и потребители.

Тези мерки, особено свързаните с реализация на продукцията от животински произход, следва да бъдат съгласувани с областните щабове за борба с коронавируса. Освен това местните производители могат да бъдат насърчени да осигуряват онлайн продажби или да се възползват от  възможността доброволци за доставки по домовете малки количества суровини и храни.

След въвеждането на извънредното положение в страната много общини сигнализираха НСОРБ, че предприемат закриване на действащите пазари с оглед гарантиране сигурността и здравето на населението. Затварянето на фермерските пазари се отразява неблагоприятно както на самите стопани и производители, така и на потребителите, които са лишени от достъп до автентични и търсени в ежедневието продукти.

С пълния текст на писмото на министър Десислава Танева може да се запознаете в прикачения файл.