Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво: удължен е срокът за кандидатстване

11.05.2020

333

До 10 юни 2020 г. се удължава срокът за кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво в Република България.

Решението на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво е взето във връзка с въведеното извънредно положение в страната и поради допълнителните дейности, с които са натоварени на местните власти.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на Европейския етикет може да се намери на:

МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/evropejski-etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/peta-procedura/

НСОРБ: https://www.namrb.org/evropejskiiat-etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo-vazmoznost-za-utchastie

или в Портал за децентрализация: http://www.self.government.bg/decentralization/?cid=600085&ssid=15&sid=20