Еврофондовете за общините за програмен период 2021-2027 година

22.07.2020

424

 

В подкрепа на общините на https://www.namrb.org/informaciia-za-programen-period-2021-2027 е публикувана презентация за Европейските фондове и програми за програмен период 2021-2027.

Презентацията отразява последните договорености по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 и Плана за възстановяването на ЕС, постигнати от европейските лидери на извънредната им среща проведена в периода 17-21 юли 2020 г.

Информацията за бюджета, обхвата, мерките и дейностите за подкрепа по бъдещите оперативни,  национални и  програми за териториално сътрудничество, както и Плана за развитие на земеделието и селските райони, е съгласно актуалната национална нормативна уредба за управление на европейските фондове и първите работни варианти на бъдещите стратегически документи.