Длъжност:Име и фамилия:Отговаря за:Телефон:E-mail:
ЗВЕНО КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
Аделина Кокенова
Административен сътрудникАделина Кокенова0885 159 409
-
Евгения Немска
Експерт "Координация и контрол"Евгения Немска0882 027 406
-
І НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО”
ЕКИП „ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ”
Веселка Иванова
Ръководител екипВеселка Иванова0889 606 288
-
Благой Станчев
Парламентарен секретарБлагой Станчев0882 027 364
-
Десислава Стойкова
ЮрисконсултДесислава Стойкова0882 629 781
-
Симеон Петков
Експерт “Европейски проекти”Симеон Петков0899 923 772
-
Венцеслав Кожухаров
Експерт "Електронно управление"Венцеслав Кожухаров0889 620 222
-
Диана Кънева
Експерт „Институционални прояви”Диана Кънева0889 623 943
-
Матилда Бахнева
Експерт „Информационно-издателска дейност"Матилда Бахнева0889 622 551
-
ЕКИП “ОБЩИНСКИ УСЛУГИ И ФИНАНСИ”
Даниела Ушатова
Ръководител екипДаниела Ушатова0882 661 231
-
Юлия Иванова
Експерт ”Местни бюджети”Юлия Иванова0885 248 482
-
Мила Гиздова
Експерт „Териториално устройство”Мила Гиздова0889 609 858
-
Мариана Филчева
Експерт „Спорт и туризъм”Мариана Филчева0889 614 638
-
Стела Иванова
Експерт “Образование и култура”Стела Иванова0888 288 090
-
Пламен Петров
ЮрисконсултПламен Петров0887 070 224
-
„ОБЩИНСКИ РЕСУРСНО-КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”
Полина Косева
Ръководител екипПолина Косева0882 592 456
-
Венелин Велчев
Експерт "Неинвестиционни програми“Венелин Велчев0882 390 927
-
ІІ НАПРАВЛЕНИЕ „ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Теодора Дачева
Заместник изпълнителен директорТеодора Дачева0888 603 342
-
ЕКИП “АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”
Марияна Николова
Ръководител екипМарияна Николова0882 515 966
-
Маруся Ганкова
Главен счетоводителМаруся Ганкова0889 603 295
-
Симона Кирилова
Експерт „Финансово управление и счетоводство”Симона Кирилова0889 624 539
-
Юлияна Колева
Експерт „Членски състав”Юлияна Колева0889 624 216
-
Виктор Георгиев
Технически сътрудникВиктор Георгиев0882 390 928
-
Румен Райчев
Шофьор –адм. сътрудник, куриерРумен Райчев0889 622 488
-
ЕКИП “ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ”
Мария Яровая
Мениджър „Проекти и обучение”Мария Яровая0889 765 387
-
“ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ”
Красимир Костов
Мениджър екип обучителна базаКрасимир Костов0885 344 703
-