ЕК с инструкции до държавите-членки за допълнителните евросредства по REACT-EU

30.07.2020

100

Пресцентърът на Европейката комисия информира https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/30-07-2020-commission-calls-on-member-states-to-make-use-of-react-eu-resources за изпратени разяснения от двама еврокомисари до страните-членки на ЕС, по инициативата REACT-EU.

Еврокомисарите по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра и по заетостта и социалните права Николай Шмит, посочват в писма до министрите отговорни за кохезионната политика,  че ресурсите по REACT-EU ще имат решаващо значение през следващите 3 години за възстановяването на икономиката, засегната от Covid-19. Те препоръчват на държавите-членки да ги използват най-ефективно и ефикасно за цялостно, зелено, цифрово и включващо възстановяване, като за целта:

  • Допълнителните средства се насочат към териториите, чиито икономики са засегнати най-силно от пандемията и които са най-слабо устойчиви;
  • Държавите- членки вземат предвид препоръките по европейския семестър;
  • Държавите- членки спазват принципа на партньорство.

Писмото до България е с адресат вицепремиера Дончев https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/letter-react-eu/bg_letter.pdf. В него еврокомисарите акцентират върху важността от стартиране на подготовката за разходването на ресурса по REACT-EU. Те посочват, че финансиране следва да се насочи освен към най-пострадалите от кризата региони и към най-слабо развитите.

„Принципът на партньорство остава крайъгълен камък на политиката на сближаване, гарантиращ включването на социалните партньори и организациите на гражданското общество в планирането и изпълнението. Съответните партньори и регионалните власти следва да бъдат включени в програмирането на REACT-EU“, се казва в писмото. Комисарите информират и че са неразположение веднага да стартират консултации по насочването на ресурса, без да се изчаква официалното одобряване на инициативата.

На извънредната среща на върха през м. юли https://www.namrb.org/es-s-biudzet-za-sledvashtchiia-programen-period, евролидерите се договориха по REACT-EU да се отпусне ресурс от 47.5 млрд. евро по настоящите европрограми на държавите- членки в подкрепа възстановяването от кризата породена от коронавируса.

Прогнозният допълнителен ресурс по REACT-EU за България се очаква да е 656 млн. евро.