Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции

1076

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции.

Електронна преписка № 2018-210/31.01.2018 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
02.02.2018 Решение за откриване на процедура Номер на удостоверението за време: 4000077506717
Удостоверено време: 2018-02-02T12:44:05Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
02.02.2018 Обявление за поръчка Номер на удостоверението за време: 4000077506719
Удостоверено време: 2018-02-02T12:44:07Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
02.02.2018 Документация Номер на удостоверението за време: 4000077506722
Удостоверено време: 2018-02-02T12:44:09Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
19.02.2018 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Номер на удостоверението за време: 4000077997084
Удостоверено време: 2018-02-19T11:48:35Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
19.02.2018 Документация с ИЗМЕНЕНИЕ Номер на удостоверението за време: 4000077997085
Удостоверено време: 2018-02-19T11:48:38Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
19.02.2018 Приложение № 2 с ИЗМЕНЕНИЕ Номер на удостоверението за време: 4000077997087
Удостоверено време: 2018-02-19T11:48:40Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
23.03.2018 Протокол № 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000079562531
Удостоверено време: 2018-03-23T15:09:35Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.04.2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти Номер на удостоверението за време: 4000080484875
Удостоверено време: 2018-04-04T08:43:31Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.04.2018 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000081376412
Удостоверено време: 2018-04-17T10:11:59Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.04.2018 Протокол № 3 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000081376427
Удостоверено време: 2018-04-17T10:12:10Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.04.2018 Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000081376437
Удостоверено време: 2018-04-17T10:12:21Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.04.2018 Решение за класиране на участници Номер на удостоверението за време: 4000081376453
Удостоверено време: 2018-04-17T10:12:36Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
19.06.2018 Решение № И-887 от 19 06 2018 г. за изменение и за прекратяване на процедура Номер на удостоверението за време: 4000086020561
Удостоверено време: 2018-06-19T09:18:35Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
09.07.2018 Обявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000087677012
Удостоверено време: 2018-07-09T12:48:27Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.07.2018 Обявление за възложена поръчка 2 Номер на удостоверението за време: 4000087989820
Удостоверено време: 2018-07-12T17:08:41Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.07.2018 Рамково споразумение № ЦОПО – 1 – 1 и приложения Номер на удостоверението за време: 4000087989824
Удостоверено време: 2018-07-12T17:08:44Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.07.2018 Рамково споразумение № ЦОПО – 1 – 2 и приложения Номер на удостоверението за време: 4000087989828
Удостоверено време: 2018-07-12T17:08:48Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.07.2018 Рамково споразумение № ЦОПО – 1 – 3 и приложения Номер на удостоверението за време: 4000087989833
Удостоверено време: 2018-07-12T17:08:52Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.07.2018 Рамково споразумение № ЦОПО – 1 – 4 и приложения Номер на удостоверението за време: 4000087989840
Удостоверено време: 2018-07-12T17:08:52Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението